Et ulovlig gjerde, som står ved en populær badeplass i Ølve i Kvinnherad, skal fjernes. Det har Sunnhordland tingrett bestemt.

Både kommunen og fylkeskommunen har tidligere avgjort at gjerdet skal rives. Den opprinnelige fristen var 1. juli i år, men grunneieren tok saken inn for tingretten.

Avslo søksmålet

Retten mener imidlertid at området har preg av å være utmark, og har avslått grunneierens søksmål.

Litt mer oppsiktsvekkende er det kanskje at politiet må hjelpe til med å fjerne gjerdet.

Da representanter for kommunen reiste til badeplassen for å fjerne gjerdet for tre uker siden, møtte de en litt amper grunneier som blant annet kjeppjaget en journalist, skriver avisen Kvinnheringen.

På neste forsøk får derfor kommunens representanter politibeskyttelse. Kommunen skal prøve å fjerne gjerdet over helgen.

Skal prøve igjen

Tysnes-lensmann Kjartan Thoresen sier til avisen at det hele er «en skitsak» som kommunen har måttet bruke altfor store ressurser på.

Ifølge Fylkesmannen i Hordaland er politbeskyttelse i tråd med lovverket.

I friluftslovens § 40 står det: «Helt eller delvis oppført byggverk, stengsel eller annen innretning [...] kan kommunen kreve fjernet på den skyldiges kostnad. Om nødvendig kan politiets hjelp kreves til gjennomføring av tiltak etter denne paragraf.»