RUNE VALDERHAUG

Bergen domkirke menighet er den eneste i Bergen som kom med på listen. Den nye stormenigheten i Bergen sentrum fikk penger til å drive forsøk med trosopplæring blant barn og unge i alle aldersfaser av Den norske kirkes store prosjekt for opplæring i den kristne tro. Det vil si at pengene skal brukes til trosopplæring blant barn og unge mellom 0 og 18 år. Blant annet skal man utvikle Nykirken som egen kulturkirke for barn de neste årene.

Aurland og Lærdal prestegjeld har også fått penger til felles satsing på trosopplæring i alle aldersfasene i Flåm, Nærøy, Undredal, Vangen, Borgund, Hauge og Tønjum menigheter. Vik prestegjeld i Sogn skal teste ut prosjekter både i selve Vik, Fresvik, Feios og Arnafjord, mens Førde prestegjeld får starte trosopplæring både i selve Førde og Holsen/Haukedalen sokn.

I Hordaland utenom Bergen, var det bare Austevoll menighet som fikk tildelt statlige midler til trosopplæringen i denne omgang. Der skal det drives forsøk i tre ulike aldersfaser — fra 0-4 år, fra 10-13 og 13-18 år.

I Bjørgvin bispedømme søkte i alt ca. 40 menigheter om penger. Bare fra Bergens-menighetene kom det inn 10 søknader. Bakgrunnen for tildelingene er at Stortinget i fjor vår vedtok en omfattende reform for trosopplæring i Den norske kirke. I årets statsbudsjett er det satt av 30 millioner kroner til de første prosjektene, og dissemidlene er nå fordelt til i alt 99 menigheter landet over.

Etter hvert som reformen blir fullt utbygd til å omfatte alle norske menigheter i løpet av fem til 10 år, vil den få en beregnet økonomisk ramme på 250 millioner kroner årlig. Målet er at alle menigheter skal utvikle et systematisk og sammenhengende program for å nå alle døpte medlemmer av Den norske kirke mellom 0 og 18 år med trosopplæring.