— Denne damen kan vente seg en veldig forståelsesfull holdning fra oss. Jeg har ingen problemer med å refundere hennes utlegg til lugar, sier Walle.

— Hva med medisinutgiftene?

— De vil bli behandlet på tilsvarende måte. Pengene er ikke det viktige i denne sammenhengen.

— Og kennelen?

— Det tror jeg vi skal ta den formelle veien. Hun bør skrive et brev til oss og klage, sier Walle.

Ta kontakt!

Det ber han også de andre passasjerene som har hatt utlegg om å gjøre.

— Om en er misfornøyd, er det lov å reklamere. Det vil jeg oppfordre alle om å gjøre.

Walle sier han er overrasket over at ingen av passasjerene har tatt kontakt med ledelsen i selskapet.

— Ledelsen om bord på skipet kalte inn til et møte der folk kunne spørre om det de lurte på og gi beskjed om sine behov. Ingen kom. Det er ingen som har vært i kontakt med meg eller andre i ledelsen. Det er mulig å ta kontakt med både kaptein og hotellsjef om bord på skipet, og mitt nummer er et internummer på båten.

— På hvilken måte ble ditt nummer opplyst til passasjerene?

— Det vet jeg ikke. Jeg var ikke om bord.

- Fortvilende

— Hvordan tar man kontakt med skipets ledelse?

— Du går i resepsjonen og ber om å få snakke med kapteinen eller hotellsjefen.

— Alveberg sier hun forsøkte å komme i kontakt med kapteinen uten å lykkes. Hva synes du om det?

— Det håper jeg hun skriver om i brevet til meg. Jeg synes det er litt fortvilende at det er en journalist jeg snakker med, og ikke disse personene direkte, sier Walle.