RUNE CHRISTOPHERSEN

I tillegg er det lagt ned påstand om inndragning av verdier for totalt 2,9 millioner kroner.

Faren har innrømmet befatning med omtrent én kilo amfetamin, sønnen det dobbelte. Men påtalemyndigheten mener det var faren som var hjernen i «familiebedriften», og at det var han som forsynte sønnen med stoff.

Ett av påtalemyndighetens beste kort så ut til å være et opptak av de to som snakker om «tre kilo». Begge hevdet i retten at de pratet om slankepulveret Herbalife. Aktor mener det er åpenbart at det dreide seg om amfetamin.

Forsvarerne mener samtalen ikke kan brukes som bevis, fordi den er dokumentert ved romavlytting. Samtalen med faren, som fant sted ansikt til ansikt, ble registrert fordi 22-åringen tilfeldigvis brukte mobilen, som var avlyttet av politiet.

— Det har selvsagt ikke vært politiets hensikt å drive romavlytting. Men i praksis er det nettopp det som har skjedd, og derfor kan ikke samtalen brukes som bevis, sier 22-åringens forsvarer, advokat Ann Turid Bugge.

— Så vidt jeg vet er dette en situasjon som aldri har vært prøvd verken i teori eller rettspraksis. Det er ikke politiets skyld at de har fått tilgang til denne informasjonen, men den kan ikke legges frem for retten som bevis, sier Bugge.

Farens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, er enig.

— Men jeg skjønner jo at aktor prøver seg med dette.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen mener opptaket ikke kan karakteriseres som romavlytting.

— Det er snakk om vanlig telefonavlytting, bortsett fra at telefonen har fanget opp to personer i den ene enden. Jeg er helt uenig i forsvarernes vurdering, sier han.

Dom i saken er ventet i neste uke.