RUNE CHRISTOPHERSEN

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen ba i retten om henholdsvis elleve og ni års fengsel for far og sønn. Men Bergen tingrett kom til at syv og tre års fengsel var tilstrekkelig.

Med fratrekk for varetekt har 22-åringen i praksis allerede sonet over halve dommen. Han er tidligere ustraffet, og med god oppførsel vil han trolig bare sone to tredeler av straffen.

— Hinsides påstand

Verken aktor eller de to forsvarerne var i går kjent med innholdet i dommen. Stolt-Nielsen ønsket derfor ikke å kommentere den. Farens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, mener det var åpenbart at aktors påstand ikke var i samsvar med rettspraksis.

— Påstanden var helt hinsides. Til sammen har de fått ti år mindre enn han ba om. Jeg kan ikke huske et så stort avvik i en slik sak noensinne, sier Ihlebæk.

I tillegg til fengselsstraffen får faren inndratt to millioner kroner, som retten mener er utbytte fra narkosalget. For å dekke beløpet blir 48-åringen fratatt stort sett alt han eier. Både dykkerutstyr, tredemølle, myntsamling, nattkikkert, kjøleskap og ikke minst to personbiler og en motorsykkel tilfaller statskassen.

Sønnen får inndratt 200.000 kroner.

Ni kilo amfetamin

De to var tiltalt for kjøp og salg av hele ni kilo amfetamin. Men 48-åringen ble bare kjent skyldig i befatning med syv kilo. I skjerpende retning blir det lagt vekt på at han selv ikke var bruker, men bare drevet av ønsket om profitt. Retten mener også det er særdeles skjerpende at han «kynisk har brukt sin egen sønn som selger av stoffet».

Mannen er også tidligere dømt for narkotikalovbrudd, både i Norge og Sverige. I mars 1992 ble han dømt til tre og et halvt års fengsel for befatning med amfetamin.

48-åringen har hatt et pengeforbruk hinsides det han tjente i jobben som bussjåfør. Underdekningen skal være på over en million kroner.