Det var fredag formiddag transportkomiteen i Stortinget fikk brev fra fiskeri— og kystminister Helga Pedersen (A) om at Kystverket skal lede det videre arbeidet med å utrede hevingsalternativet. Foranledningen var et skriftlig spørsmål fra komiteen om statsråden ville sørge for at en annen instans fikk dette oppdraget.

– En uklok og uheldig løsning, kommenterer nestlederen i KrFs stortingsgruppe, Ingebrigt S. Sørfonn (bildet).

Bytte departement?

– Jeg er meget skuffet, for det rimer ikke når man setter den mest iherdige motstander av heving til å lede det videre utredningsarbeidet, sier Arne Sortevik som er Frp-representant i transportkomiteen.

Slik Sortevik ser det vil det være best på alle måter om Miljøverndepartementet får det overordnede politiske ansvaret, istedenfor Helga Pedersens departement. Dermed kan andre faglige etater som er mer «uhildet» enn Kystverket gå i gang med de videre utredninger om hva som skal skje med ubåtvraket. Etter Frp-politikerens skjønn vil Statens forurensningstilsyn og eventuelt Statens Havarikommisjon være bedre skikket.

– Brevet fra statsråden bekrefter dessverre mistanken om at det bare var snakk om taktikk fra regjeringens side da den gikk med på videre utredning av hevingsalternativet, rett og slett for å unngå bråk på Ap-landsmøtet, fortsetter Sortevik.

– Neppe ro med Kystverket

Ingebrigt S. Sørfonn sier på sin side at han er redd for at prestisje og kjepphester skal prege det videre arbeidet hvis Kystverket fortsatt får ansvaret.

– Bare mistanken om at Kystverket ikke opptrer uhildet vil være til stor skade. Da blir det ikke ro om saken. Jeg tviler på om det blir det med Kystverket i denne rollen. Derfor er det en uklok beslutning av regjeringen, mener Sørfonn.

– Ingen prestisje

Kystverkets talsmann, informasjonsdirektør Ola Stenvaagnes, har naturlig nok registrert de politiske ytringer om Kystverkets rolle i ubåtsaken. En rekke opposisjonspolitikere har ved flere anledninger uttrykt skepsis og til dels direkte mistillit til etaten på bakgrunn av uttalelser som er falt i høringene i Stortinget.

– Er det ubehagelig å høre politikere som ikke har særlig tiltro til Kystverket i denne saken?

– Det er selvsagt fritt frem for politikere å fremføre sine meninger. De får vi ta til etterretning. Men jeg kan forsikre at når Kystverket får et slikt oppdrag av departementet, vil vi gjøre en faglig forsvarlig jobb. Det er selvsagt heller ikke gått noen prestisje i saken fra vår side, sier Stenvaagnes.