— Saken kommer nå opp for en ankenemnd og vil bli avgjort i løpet av en fjorten dagers tid, sier sjefen for Vernepliktsverket, Jon Einar Hynaas.

— Er det sannsynlig at anken vil føre frem?

— Det skal tungtveiende grunner til for å få utsettelse fra januarinntaket i år. Forsvaret trenger 3000 rekrutter i januar. Og bare 1200 har sagt definitivt ja til at de kommer. Mange av dem som har søkt om utsettelse har oppgitt tungtveiende grunner, som omsorgsansvar, at de nylig har etablert en bedrift, at bedriften deres vil få store problemer osv. I en slik sammenheng må Warhuus' ønske om å gjennomføre jubileumssesongen til buekorpset vurderes.

— Og da får han nei til utsettelse?

— Det finnes jo flere muligheter om han får nei. Han kan søke seg til Haakonsvern i Bergen, og få permisjon på de viktigste dagene til Nordnæs Bataillon.

— Hva betyr det at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har tatt fatt i denne saken, og brakt den inn for departementet?

— Det må du nesten spørre Forsvarsdepartementet om.

Følger med

— Det betyr at departementet er oppmerksom på saken, og følger med på at den blir behandlet på en skikkelig måte, sier ekspedisjonssjef Elisabeth Bødtker Larsen i Forsvarsdepartementet.

— Torsdag i forrige uke kontaktet vi Vernepliktsverket og ba dem ringe Torbjørn Warhuus for å sørge for at han får all mulig hjelp til ankemuligheter. De fikk imidlertid ikke tak i ham. Han svarte ikke på telefon.

  • Det skjønner jeg ingenting av. Jeg har vært tilgjengelig hele tiden, sa Warhuus i går. Da besvarte han telefonen fra BT umiddelbart. Etter at avisen kontaktet Vernepliktsverket fikk Warhuus umiddelbart etterpå en henvendelse fra dem. Nå er han bedt om å skrive et utfyllende brev til ankenemnden og forklare hvor viktig fanebærervervet er, i et håp om at verneplikten kan utsettes til i sommer.

— Jeg vil jo helst ha en skikkelig tjeneste i Forsvaret, sier han.

Ankenemnden består av en sivil jurist, to offiserer fra Forsvaret og en vernepliktig tillitsvalgt.

Synes du Torbjørn Instebø Warhuus burde få utsettelse fra militæret? Legg inn din kommentar i feltet under!

Deisz, Ørjan