— Ebola-epidemien er en stor utfordring for Vest-Afrika og resten av verdenssamfunnet, sier Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus.

— Det er flott at norske styresmakter ligger til rette for mobilisering av norsk helsepersonell til humanitær bistand. Vi skal gjøre vårt, sier Kvinnsland i en pressemelding.

Alle kan melde seg

Norge vil bidra i et britisk nødhjelpsprosjekt, og det er foreslått at Norge skal bidra på et behandlingssenter øst for Freetown i Sierra Leone.

— Arbeidet er først og fremst viktig for dem som bor i Vest-Afrika, men også for å hindre smitte til andre land, inkludert vårt eget, sier Kvinnsland.

Det er første gang sivilt helsepersonell reiser i regi av norske styresmakter. Helse Bergen vil ta i mot lister over dem som har meldt til Helsedirektoratet at de ønsker å bidra til innsatsen i Vest-Afrika.

Behovet er størst for sykepleiere, leger og bioingeniører, men i utgangspunktet kan alle typer helsepersonell melde seg.

— Dem som tidligere har vært på utenlandsopphold eller som har jobbet med helsekatastrofer i andre land, vil bli prioritert. Prosessen for å velge ut dem som skal reise vil være grundig, sier Kvinnsland.

Fagfolk skal rekrutteres fra hele landet, og det blir nå opprettet en egen prosjektorganisasjon som skal ha ansvar for å rekruttere og å følge opp helsearbeiderne både mens de er ute og etter hjemkomsten.

I de beste hender

– Det er et stort og viktig oppdrag vi har fått, sier personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen i Helse Vest.

Hun sier det var naturlig å gi dette oppdraget videre til Helse Bergen HF.

— Med Haukelands mangeårige erfaring med arbeid i Afrika, er vi sikre på at oppgaven nå er i de beste hender, sier Christiansen.