Rødt (tidligere RV) mener at Iversen ikke har overholdt sin plikt til å informere bystyret om vesentlige forhold i Bydrift og Samferdselsetaten.

— I et parlamentarisk system har byrådet en klar informasjonsplikt, og må si fra dersom det blir klar over urovekkende informasjon. Iversen har selv sagt han hun har visst om det store underskuddet i Bydrift siden april 2007. Det er uholdbart at hun ikke sa noe til oss om det, sier gruppeleder for Rødt, Stine Akre.

- Dårlig dømmekraft

Også konflikten om en kontrakt mellom Bydrift og Samferdselsetaten burde Iversen informert om, mener Rødt. Konflikten endte med at kommuneadvokaten måtte megle og ta en avgjørelse.

— Vi vet ikke om Iversen bevisst har prøvd å skjule dette for bystyret, eller om hun har vist dårlig dømmekraft. Uansett er dette alvorlig, sier Akre.

Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (KrF) avviser at hun kunne ha informert bystyret bedre allerede i april.

— Vi visste ikke mer enn det som styret meldte, at det kunne bli et dårligere økonomisk resultat enn forutsatt. Det informerte jeg om da vi la frem tertialrapporten i juni. Det er den vanlige måten å gi slik informasjon, som gjelder selskap med eget styre, sier Iversen.

I tertialrapporten er Bydrift kun nevnt en gang, da med et redusert inntektskrav på 500.000 kroner. Det ville i så fall ha redusert overskuddet fra 10 til 9,5 millioner kroner. I realiteten skulle det vise seg at foretaket fikk et underskudd 17 millioner kroner i 2007.

— Tallene har akselerert kontinuerlig. Styret sa de ville gjøre tiltak, og vi bestilte en ekstern rapport om foretaket. Først når vi fikk den, så vi hele omfanget, sier Iversen.

7500 fakturaer i fjor

Rødt mener problemene som har oppstått i Bydrift Bergen viser at de hadde rett da de advarte mot å lage et kommunalt foretak i 2003.

— Rapporten fra Ernst & Young viser at mye av det vi advarte mot, har skjedd. Økt byråkratisering, flere mellomledere og man har kastet vekk millioner på å leke butikk internt i kommunen, sier Akre.

Et internt notat partiet sitter på, viser at hver faktura koster rundt 1000 kroner å behandle internt i kommunen. I 2007 sendte Bydrift ut rundt 7500 fakturaer, de aller fleste til andre kommunale organer. Bergen Vann KF mottok alene 3100 regninger, mange av dem på små beløp.

BYRÅD Lisbeth Iversen
Bergens Tidende