Stortinget bevilger 1,3 milliarder ekstra til sykehusene. Men beregninger som Bergens Tidende har fått gjort, viser at ekstrabevilgningen ikke på noen måte bidrar til å rette opp den skjeve fordelingen mellom foretakene.

I forrige måned kunne BT dokumentere at sykehusene på Vestlandet sultefôres sammenliknet med sykehusene i landets øvrige landsdeler. Nye beregninger viser at denne skjevfordelingen videreføres i tilleggsbevilgningen som Stortinget vedtar i dag.

  • En beregning fordelt pr. innbygger viser at region Vest og Region Midt-Norge ligger betydelig lavere enn landet ellers.
  • Uten at det gis noen spesiell begrunnelse økes ulikhetene ytterligere gjennom ekstrabevilgningen. Det er sykehusene i Nord-Norge og på Sør og Østlandet som kommer best ut når pengene skal fordeles.

Samlet vil de endelige bevilgningene pr. innbygger fordele seg slik:

Helse Sør: 7532 kroner

Helse Nord: 7078 kroner

Helse Midt-Norge Norge: 5585 kroner

Helse vest: 5213 kroner

Gjennomsnitt for hele landet: 6433 kroner.

Ikke overrasket

Nestleder i Helse Vest, Arne Nordheim sier til Bergens Tidende at han ikke er overrasket over den skjeve fordelingen.

— Ekstramidlene er tildelt etter samme mal som bevilgningene som er gitt de siste årene. Nordheim mener imidlertid at det er grunn til å regne med tendensen vil endre seg de nærmeste årene.

— Jeg håper at skjevhetene skal bli rettet opp. Stortingspolitikerne har flere ganger gitt uttrykk for at de vil rette opp skjevhetene. Dette er også blitt understreket i komitémerknadene av sosialkomiteen

Må spare

Helse Vest vil i år få overført 9,2 milliarder kroner til sykehusdriften.

Det innebærer at sykehusene på Vestlandet må spare 200 millioner kroner om produksjonen skal opprettholdes på samme nivå som i fjor.

— Det blir stramt. Men vi mener det er mulig å spare inn dette i løpet av neste halvår uten at det går ut over pasientbehandlingen. Skulle vi likevel komme ut med overskudd, kan vi overføre og dekke det inn i løpet av neste år.