bt.no har tidligere skrevet at Norges vassdrags— og energidirektorat har sagt ja til å sette opp en 160 meter høy vindmølle på Ljøsøya.Det er bergensfirmaet Sway som har fått konsesjon til å sette opp den 160 meter høye vindmøllen på Ljøsøyna i Øygarden.

— Vi er veldig glade for at myndighetene har behandlet konsesjonen så raskt. Det viser at de har tro på prosjektet, sa finansdirektør Michal Forland i Sway da.

I dag ble det kjent at bergensbedriften får 137 millioner kroner fra statlige Enova til å bygge den enorme vindturbinen.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) beskriver dette som en milepæl i utviklingen av fremtidens vindkraftteknologi.

Midlertidig installasjon

Vindmøllen skal stå i Øygarden i to til fem år. Senere er planen å sette opp vindmølleparker langt til havs.

Når vindmøllen er ferdig skal én turbin på denne størrelsen kunne levere rundt 10 megawatt, nok til å dekke strømbehovet til 2000 husstander.

— Dette er en test av noe som senere skal stå ute i havet og ute av syne. Men selve testingen er det lettere å gjøre på land, sier Forland.

Nesten bare velvilje

Konsesjonssøknaden gikk raskt gjennom hos Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE), trolig mye takket være at det var få protester mot prøveprosjektet.

Norges Miljøvernforbund går sterkt imot konsesjonen i sin uttalelse, både av frykt for at vindmøllen skal skape støyforurensning og av hensyn til fugletrekk i området.

NVE har imidlertid konkludert med at utprøvingen trolig ikke vil få noen negativ virkning for fuglebestanden i området, fordi det bare skal settes opp én turbin. Når det gjelder støy forutsettes det at lydnivået måles og at prøveprosjektet holder seg innenfor støybegrensningene i forurensningsloven.

Øygarden kommune er på sin side enstemmig positive til at testturbinen settes opp i industriområdet Naturgassparken, og de andre som har uttalt seg har ikke hatt store motforestillinger mot prosjektet.

— Vi er glade for den velvillige innstillingen til Øygarden kommune. Det ser vi på som en tillitserklæring, sier Forland.

I samme konsesjonsrunde fikk Vestavind Kraft AS konsesjon til å bygge og drive inntil tre flytende vindmøller utenfor Selje og Vågsøy i Sogn og Fjordane.

Hva synes du om planene? Si din mening her.

LANGT TIL HAVS: Slik ser bergensselskapet Sway for seg de endelige vindmøllene i Nordsjøen. Illustrasjon: Sway