Politiet har gitt Oster Pukk og Sand én million kroner i bot etter arbeidsulykken der Steinar Angelskår (26) omkom i fjor sommer.

Ulykken skjedde i 18.30-tiden 30. juni. Den 26 år gamle skiftreparatøren skulle spyle sand og avleiringer fra et transportbånd — en rutineoppgave som ble utført flere ganger om dagen - da han kom i klem og døde.

Det var ingen vitner til ulykken. Politiet mener 26-åringen må ha «ført vannslangen over» og/eller «klatret opp på kanten» eller «gått over» transportbåndet, som var i drift da ulykken skjedde.

— Han mistet balansen og falt ned på det kjørende båndet, og ble klemt mellom transportbåndet og en sidefanger av stål, heter det i rapporten.

Synes boten er høy

Oster Pukk og Sand ble siktet for en rekke brudd på Arbeidsmiljøloven «under særdeles skjerpende omstendigheter» i etterkant av ulykken.

Boten på én million kroner forutsetter at Oster Pukk og Sand vedtar forelegget. Dersom saken i stedet ender i retten, vil politiet legge ned påstand om en bot på 1,2 millioner.

Styreleder i Oster Pukk og Sand, Knut Moe, sier at bedriften skal ta stilling til boten i et styremøte 8. april.

— Vi var forberedt på at det kom en bot, og selv om vi synes størrelsen er ganske høy, så regnet vi med at det kom en reaksjon, sier han.

Politiet lister opp en rekke punkter der de mener bedriften har sviktet. Styrelederen ønsker foreløpig ikke å kommentere kritikken.

— Vi skal diskutere dette i styret, og så tar vi det derfra, sier Moe.

Nødstopp fungerte ikke

Politiet slår fast at Oster Pukk og Sand ikke hadde utarbeidet instrukser og tiltak for å sikre at arbeidet til 26-åringen kunne utføres farefritt.

— Renholdet under transportbåndet ble utført mens båndet kjørte, og nødstopp, i form av wire langs transportøren koblet til elektrisk bryter, var fjernet, skriver politiet.

BT har tidligere omtalt hvordan ledningen til nødstoppbryteren var brutt ca. 30 centimeter fra bryteren. Nødstoppen skal ikke ha fungert på fem år.

Politiet slår også fast at selskapet har unnlatt å kartlegge og vurdere risikoen ved rengjørings— og vedlikeholdsarbeid på transportbåndsystemet, som fører stein fra land til båt:

— Selskapet unnlot å foreta en kartlegging av farene ved arbeid på transportbåndsystemet, å vurdere behovet for nødvendige vernetiltak i forhold til arbeidsulykker, og å treffe tiltak i form av instrukser og rutiner for kontroll, herunder å følge opp at eventuelle instrukser ble overholdt.