De tre arbeiderne døde på grunn av oksygenmangel i en skipstank 13. februar 2005 på verftet som ligger i Leirvik i Sogn.

Ulykken skjedde i forbindelse med ombygging av et skip.

Døde av oksygenmangel

Klokken 08.15 den 13. februar ble tre personer funnet livløse i en tank. Livet til den ene stod ikke til å redde, mens de to andre døde senere.

De to hadde trolig tatt seg ned i tanken for å redde mannen som omkom først.

Arbeiderne drev med sliping og skjærebrenning da de ble rammet av akutt mangel på oksygen.

— Alvorlig svikt i HMS-rutiner

Nå har Økokrim gitt verftet et forelegg på fire millioner kroner, for brudd på flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

— Vi mener fra påtalemyndighetens side at det er avdekket alvorlig svikt i grunnleggende HMS-rutiner hos bedriften, og at det på bakgrunn av dette er viktig å reagere strengt, sier politiadvokat Thomas Skjelbred i Økokrim til bt.no.

Skjelbred ønsker ikke å gå mer konkret inn på detaljene i politiets funn før verftet har tatt stilling til om de vil vedta forelegget, men bekrefter at det blant annet dreier seg om mangler i intern opplæring og risikovurdering.

- Risikofylt arbeid

— Generelt kan jeg si at HMS-rutinene er der for å ivareta en sikker arbeidsplass. Det som skjedde og vår etterforskning viser at det var et risikofylt arbeid disse personene holdt på med. Vi kan ikke si entydig at bruddene på rutinene har ført tilulykken. Men rutinene er til for å forebygge ulykker. Når en finner brudd av den karakter som vi har avdekket her, og det attpåtil har skjedd en ulykke, så er det meget alvorlig, sier Skjelbred.

Alle de tre som døde var innleide, polske arbeidere.

— Når en virksomhet baserer seg på innleid utlandsk arbeidskraft, er det viktig at man har skikkelige rutiner på plass også for dem. Det skal ikke være forskjell på folk på dette feltet, sier Skjelbred.

Havyard må i løpet av to uker bestemme om de vil vedta forelegget. Dersom bedriften ikke gjør det, vil saken ende i retten.

- Har ikke tatt stilling til forelegget

— Vi har ikke fått den offisielt ennå, så vi må se hva den går ut på og så ta stilling til hva vi skal gjøre videre, sier verftsdirektør Tor Leif Mongstad.

Han har ikke sett Økokrims grunngivelse for boten.

— Vi hadde forventet en reaksjon, men vi må vite grunnlaget til Økokrim før vi kommenterer dette noe mer, sier Mongstad.

Var dere overrasket over størrelsen på boten?

— Vi ville ikke gjøre oss opp noen mening om det på forhånd, sier Mongstad.

ULYKKESSTEDET: Her skjedde ulykken med de tre arbeiderne.