Stortinget vedtok i dag fordelingen av ekstramidlene som arbeidsminister Dag Terje Andersen mener skal bidra til å løse krisen i Nav. Pengene legges på bordet for å ordne opp i problemene med lang saksbehandlingstid. Nav Hordaland får 59 millioner kroner.

Godt fornøyd

– Det er vi godt fornøyd med. Vi får mer enn noe annet av landets fylker. Dette var i overkant av hva vi hadde håpet på, sier fungerende fylkesdirektør Truls Nordahl.

– Hvordan skal pengene brukes?

– Først og fremst betyr ekstramidlene at vi blir i stand til å holde nivået på bemanningen. Vi kan slette merforbruket fra i fjor. Vi slipper å si opp folk. Tvert imot kan vi erstatte de som slutter, og vi kan beholde vikarene. Kanskje det også kan være åpning for en liten økning i bemanningen, sier Truls Nordahl.

Brukerne vil merke det

– Hva betyr dette for brukerne?

– Jeg tror de vil merke det i form av bedre, kortere og mer effektiv saksbehandling. Vi har hatt veldig stor intern usikkerhet i etaten blant vikaransatte som ikke har visst om de får beholde jobbene sine. Det er klart at når du ikke vet om du har arbeid å gå til neste måned, går det ut over effektiviteten. Nå er denne usikkerheten borte. Det er vi svært glade for, sier Nordahl.

Arbeidsløshet og ventelister

Fredag skal fylkesledelsen Nav Hordaland i møter for å finne ut hvordan de 59 ekstramillionene helt konkret skal kunne utnyttes på beste måte.

– Denne nøkkelen er ikke helt ferdig utarbeidet ennå, men to områder har topp prioritet: Det ene er å få ned saksbehandlingstiden på områder der den er for lang, det andre er økende fokus på ulike tiltak som kan bidra til å bekjempe arbeidsledighet, sier Truls Nordahl.

Tilbake til Rogaland

Nordahl har fungert som fylkesdirektør fra midten av januar i år. Han slutter som sjef for Nav Hordaland og drar tilbake til sin gamle jobb som fylkesdirektør i Nav Rogaland når den nytilsatte direktøren, Anne Kverneland Bogsnes, er på plass i månedsskiftet april mai.