I samarbeid med institutt for samfunnsmedisin ved UIB og Bergen legevakt er Haukeland sykehus i gang med å kartlegge omfanget og tilby behandling og forebygging.

Dette betyr at alle over 50 år som blir behandla for brotskader, også får tilbod om ei spesiell undersøking på Haukeland sykehus.

Fokus på kvinner

På det store apparatet inne på undersøkingsrommet ligg 64 år gamle Helene Hundhammar frå Ytre Arna utstrekt på ryggen. For nokre veker sidan brakk ho eine handleddet, og er dermed midt i målgruppa for undersøkinga. Venstre handleddet hennar er stiva opp av ei kraftig, utvendig metallskinne.

Overdelen på den nyinnkjøpte scanneren ho ligg på, glir på skinner over henne. Hjelpepleiar Margrethe Garvik styrer maskineriet. Røntgenbiletet som materialiserer seg på dataskjermen fortel overlege Clara Gram Gjesdal korleis det står til med beinstyrken til pasienten.

— I dette tilfelle ser det bra ut. Ho har redusert beinstyrke, men ikkje så mykje at ho får diagnosen osteoporose. Ho vil dra nytte av å ta tilskot av vitamin D og kalk for ikkje å misse meir beinstyrke, seier Gram Gjesdal.

Undersøkingane starta i september i år, og så langt har over 40 pasientar i målgruppa fått vite om dei har teikn til osteoporose. Og veldig mange av desse, særleg kvinner over 50 år, får diagnosen. Når det skjer, vil dei i samtale med lege etter undersøkinga få informasjon om korleis dei kan redusere beintapet i framtida og også korleis dei kan innrette seg praktisk for å unngå nye brotskader.

Mange veit ikkje

— Legevakt og primærlege har ofte ikkje tid og oversikt nok til å tenke forebyggande rundt desse pasientane, seier Gram Gjesdal.

— Svært mange har ingen peiling på at dei har osteoporose, fordi det ikkje finst symptom før det lett oppstår brotskader. Mange blir veldig overraska når vi undersøkjer dei.

No skal data frå desse systematiske undersøkingane ved Haukeland danne grunnlaget for eit forskingsprosjekt, der målet blant anna blir å finne årsaka til kvifor spesielt mange norske kvinner blir råka.

Men Helene Hundhammar kan altså letta ut etter røntgensjekken. Beinbygnaden hennar er heilt i orden.

— Eg har eigentleg ikkje tenkt på denne sjukdommen, blant anna fordi eg veit at slaget var svært kraftig då eg brakk handleddet, seier ho.

— Armen måtte jo ha vore av jern dersom den skulle tolt noko slikt! Men eg skal likevel ta kalktablettar heretter, seier ho.

SJEKKAR BEINSTYRKEN: Er du over 50 og får beinbrot, får du tilbod om ein grundig sjekk for osteoporose ved Haukeland sjukehus. Helene Hundhammar takka ja til tilbodet, og får her konstatert at det ikkje feiler beinbygnaden hennar noko. <br/>Foto: TOR HØVIK