Geir Sælevik (45) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og "til det siste". Dette innebærer en anklage om opp til fem tusen voldtekter. Først 9. mai i fjor ble han renvasket for incestanklagen, etter syv års hard kamp mot rettsvesenet. Riksadvokaten valgte da å henlegge saken som intet straffbart forhold.

Sunnhordland forhørsrett avviste i januar Sæleviks krav på to millioner kroner, fordi retten mente Sælevik aldri skal ha vært pågrepet og/eller siktet, noe som har vært et stridsspørsmål mellom partene i saken.

Sælevik og hans advokat Arvid Sjødin anket rettens avvisning, og har nå fått medhold.

— Det er betryggende at lagmannsretten har gjort som loven tilsier. Det har slett ikke alltid vært en selvfølge i denne saken, sier Geir Sælevik til bt.no.

Lagmannsretten mener at full runde i tingretten er det eneste rettferdige i Sæleviks sak.

"Spørsmålet om han i realiteten har vært utsatt for forfølging på en måte som utløser erstatningsplikt for staten må således klarlegges og vurderes nærmere av tingretten. Dette skjer mest betryggende gjennom muntlig og umiddelbar bevisførsel for den dømmende rett," skriver lagmannsretten.

I tillegg til at saken skal fremmes for Sunnhordland tingrett, må også sorenskriveren som avviste saken trekke seg fra den videre behandling av saken.

Staten må også betale Sælevik saksomkostninger på rundt 16.000 kroner.

FÅR JA: Geir Sælevik får reise erstatningssak.
FOTO: OVE OLDERKJÆR