ARNE EINAR BRUN arne.brun@bergens-tidende.no

Det viser en undersøkelse foretatt av Wenche Nystad, gjengitt i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

I tillegg er det også vist at barn i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn, og at infeksjonene kan påvirke utviklingen av astma og redusere barnas lungefunksjon.

Dataene er samlet inn via en tverrsnittsstudie i Oslo blant 1447 skolebarn i alderen 6-16 år. Det ble i undersøkelsen tatt hensyn til om mor eller far hadde astma, om mor røykte under svangerskapet osv.

10 prosent av jentene og 12 prosent blant guttene utviklet astma før treårsalderen i fulltids barnehage, viser undersøkelsen.

Grunnen kan være, ifølge rapporten, at det tidligere er dokumentert at innemiljøet i barnehagene har høyere nivåer av dyrehår fra hund og katt enn i hjemmemiljø.