Folk som skal fra byen og hjem til Nordås, og Sørås og Steinsviken for den saks skyld, blir pålagt en æresrunde gjennom to rundkjøringer. Til slutt må de over en bro før de kan begynne å orientere seg etter husnumrene. Rampen som i dag fører fra Søndre innfartsåre og opp i Nordåsveien mellom Bohus og Nordåsdalen, skal nemlig stenges.

Før den tid skal Søråskrysset bygges om. En rundkjøring skal plasseres nøyaktig der Fanaveien og Søndre innfartsåre i dag flyter sammen. Denne nye rundkjøringen blir obligatorisk for alle som skal til Nordås og Sørås, enten de skal til byen eller kommer fra byen.

Hva er vitsen?

Det virker som om folk på Nordås finner seg i dette. Bystyrerepresentant for Høyre, Bjørn-Frode Schelderup, fra Ytrebygda, skjønner likevel ikke vitsen med stengningen.

— Denne rampen er jo veldig praktisk for alle dem som kommer fra byen og skal mot Nordås eller mot Steinsviken. Dersom de i stedet blir tvunget til å kjøre gjennom Søråskrysset, så betyr det bare en ytterligere belastning i et kryss som har mer enn nok trafikk fra før, sier Schelderup til Bergens Tidende.

Rent teknisk er det ingen ting i veien for at rampen fortsatt kan knyttes til Nordåsveien. Rampen skal bestå, men svinge av mot sør over tunnelinngangen og fortsette frem mot Søråskrysset og Lagunen.

— Et resultat av dette er at det blir en høydeforskjell som kan være vanskelig å overvinne. Det er viktigste grunnen til at tilknytningen mot Nordåsveien stenges. Men samtidig vil stengningen bedre trafikksikkerheten og skape bedre flyt i trafikken i Nordåsveien, sier senioringeniør Tonje Holm i Statens vegvesen til Bergens Tidende.

Tre tunnelåpninger

Holm er planansvarlig for trafikkomleggingen, og for hele opplegget med tunneler som skal lede flyplasstrafikken og fremtidig trafikk til Os utenom Lagunen. Statens vegvesen finpusser på forslaget til reguleringsplan, som viser at firefeltstunnelen under Sørås smetter inn i fjellet like under varelageret til møbelforretningen Bohus.

Tonje Holm opplyser at veivesenet er i kontakt med Bohus for å finne en løsning, slik at møbelforretningen blir holdt skadesløs i løpet av anleggsperioden.

Reguleringsplanen blir sendt over til Bergen kommune for politisk behandling utpå nyåret. Reguleringene gjelder tunnelinngangene på tre punkter; i Rådal, ved Flyplassveien og på Søndre innfartsåre ved Bohus.