I mars ble to menn dømt for voldtekt ved Den Nationale Scene, midt i Bergen sentrum, i august 2012.

Nå er straffen til den ene av de to satt ned med seks måneder av Gulating lagmannsrett. Mannen, en 22 år gammel bergenser, ble dømt for medvirkning til voldtekten.

Skilte en måned

— Hva gjelder [22-åringen] legger retten til grunn at han medvirket til handlingen både ved fysisk å holde fornærmede fast og ved psykisk tilskyndelse, var dommen fra Bergen tingrett.

Mens mannen som gjennomførte selve voldtekten ble dømt til fire år og syv måneders fengsel, fikk hans 22 år gamle kamerat fire år og seks måneder.

«Mindre graverende»

22-åringen anket selve straffeutmålingen, og lagmannsretten skriver at de i «noe større grad» enn Bergen tingrett finner mannens handlinger «mindre graverende» enn hva hovedgjerningsmannen gjorde.

Dermed fikk 22-åringen straffen redusert til fire års fengsel.

— Det er positivt at straffen er redusert. Han har tatt betenkningstid på om han vil anke videre til Høyesterett, sier mannens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad.

Tross nedsettelsen, skriver lagmannsretten likevel at 22-åringens rolle var alvorlig.

Kledde av henne

— Tingretten har blant annet funnet bevist at domfelte var med på å løfte fornærmede over gjerdet til trappenedgangen, deltok i å kle av henne og dertil medvirket under overgrepet fysisk ved blant annet å holde henne fast, skriver de tre dommerne og fire meddommerne.

Også påtalemyndigheten mente det var naturlig med større forskjeller, og statsadvokat Benedicte Hordnes la ned påstand om fire år og én måneds fengsel.

Lagmannsretten skriver at det taler litt til mannens gunst at han ikke anket skyldspørsmålet, men bare utmålingen av straff.

Bistandsadvokaten til den voldtatte kvinnen, Yngvil Semb Hartmann, sier hun ikke har spesielle kommentarer til saken på det nåværende tidspunkt.