Nå har du muligheten. Fra høsten tilbyr nemlig Sandsli videregående og U Pihl videregående et toårig skoletilbud.

Skoleflinke elever i Hordaland kan fra høsten kutte ett år av videregående skole. Etter to år med 40 timers arbeidsuke får de vitnemålet i hånden.

— Skolen har et kjedsomhetsproblem. Vi ønsker å tilrettelegge et tilbud for de mest motiverte elevene, sier opplæringsdirektør i Hordaland, Svein-Erik Fjeld.

På universitet ett år før

I går vedtok fylkesutvalget at de to skolene kan gjøre en vanlig klasse om til en «turbo-klasse» innen allmenne, økonomiske og administrative fag. Inntil 30 elever får gå i klassen. Snart får ca. 2000 tiendeklassinger med allmennfag grunnkurs som førstevalg tilbud om heller å ta denne «turbo-linjen».

Skolene i Bergen vil være noen av de første offentlige skolene som starter et prøveprosjekt med et slikt komprimert tilbud.

Elevene vil få 40 timers arbeidsuke. 30 av disse er undervisningstimer, resten skal brukes til gruppearbeid, kollokvier og individuelt arbeid. Slik kan de begynne på universitet eller høyskole ett år før sine jevnaldrende.

- Vil ikke ha dette

Men et slikt løp passer ikke for alle. Dette er for de teoretisk flinke, de som ikke steiler av å gå på en krevende skole og som vil ta et større ansvar for utdannelsen sin.

— Ikke bra, mener Elevorganisasjonen. De synes ikke noe om at enkelte, utvalgte elever skal rushe gjennom videregående.

— Skolen handler om mye mer enn å pugge seg gjennom pensum. Det sosiale fellesskapet og modningsprosessen er også veldig viktig. Vi ønsker ikke en skole for de flinke og en for de andre, sier Halvard Hølleland, leder i Elevorganisasjonen.

— Skolen skal speile samfunnet, men det gjør den ikke når de flinke blir plukket ut og får fordeler på denne måten, fortsetter han.

Hølleland mener skolen heller må ta seg sammen og gjøre utdanningen mer utfordrende også for de mest motiverte.

- Kan ikke sove her

— Vi har tenkt på dette i flere år. Videregående tilbyr både fireårig og femårig videregående til dem som trenger det. Da er det naturlig at det også blir gitt et tilbud til de ekstra motiverte, til dem som har gode arbeidsvaner, sier konstituert rektor Jostein Torvik ved Sandsli videregående.

Mange av lærerne ved skolen har tent på ideen.

— Dette er ikke noe en kan sove seg til. Det vil kreve en del ekstra, sier Torvik.

Han trekker frem konkurransen med de private skolene som et av flere argumenter for den nye linjen. Flere private videregående skoler har etablert seg i Bergen eller ønsker seg hit. Derfor er det viktig for de offentlige skolene å være på offensiven, mener rektoren.

- Ikke et spareopplegg

I Fylkesutvalget i går var SV bekymret for at dette skal bli et sparetiltak. De to klassene vil spare penger på lærerutgifter siden utdanningen bare tar to år.

— Dette er absolutt ikke ment som et spareopplegg. Elever er forskjellige, og det er viktig at alle får en opplæring som er tilpasset dem, også de mest motiverte, sier opplæringsdirektør Fjeld.

Hellerud skole i Oslo var den første skolen som lanserte det toårige tilbudet. Flere andre fylker sysler nå med de samme planene. I Oslo var protestene mot opplegget stort, blant annet fordi skolen var kjent som en såkalt «B-skole», og at en på denne måten prøvde å bedre skolens rykte. Responsen fra elevene har vært heller laber. Bare 11 elever har søkt.