Rapporten, som er gjort av en arbeidsgruppe nedsatt av byrådsavdelingen etter vedtak i bystyret, kritiserer Alrekstad skole for flere forhold. Blant annet at det er for dårlig konkretisert hvordan elevene skal nå målene sine, og at det ikke er kartlagt hvordan det går med elevene etter endt skolegang. Rapporten peker også på at tilbudet ved de to alternative skolene i Bergen ikke er likeverdig.

— De ansatte kjenner seg ikke igjen i denne rapporten. Når det gjelder kartlegging, må vi få beskjed om at dette er noe vi skal gjøre, dersom det er meningen. Det er heller ingen andre skoler som kartlegger hvordan det går med elevene, sier tillitsvalgt Kristine Hope.

Hun mener det er feil å sette Godvik og Alrekstad skoler opp mot hverandre, og får støtte fra rektor ved Godvik.

— Vi har ikke bedt om noe ettermiddags- eller kveldstilbud, og vi ser det ikke som noe problem at vi gir forskjellige tilbud til elevene, sier rektor John Martin Berge.

Han ønsker at internatet på Alrekstad skal opprettholdes.

— Elevene på Godvik er vurdert i forhold til internatbehovet. Slik at de som har behov for internat er på Alrekstad, sier Berge.

I rapporten er det også pekt på at internatet ikke er en lovpålagt tjeneste.

— Men at barn og unge skal ha et undervisningstilbud er lovpålagt. Her har ikke Bergen kommune klart å gi dem et tilfredsstillende tilbud, og internatdriften blir et middel for å bidra til at de får sine lovpålagte rettigheter, sier Hope.

Hun sier også at selv om det i gjennomsnitt bare er fire ungdommer som overnatter hver natt, benytter de fleste av de 18 elevene seg av tilbudet én eller flere netter hver uke.

Valde Vegar