Bergens Tidende skrev i går om Ole Andres Lindanger som i 17 år har ventet på å få behandlet en byggesøknad. I løpet av disse årene har Lindanger gjort nærmere 20 skriftlige henvendelser til kommunen. De færreste er besvart.

Fikk pålegg fra bystyret

— Tidligere byombud har tatt opp saken til Lindanger. Vi har og i en rekke andre saker tatt opp dette med å svare på brev. Forvaltningsloven krever at kommunen gir foreløpige svar på søknader og forespørsler. Bergen har og et vedtak i bystyret om at samtlige som henvender seg til kommunen med søknader eller forespørsler skal få en tilbakemelding.

— Om du ikke får et endelig svar, skal det være noen som reagerer i den motsatte enden.

Maksimalt uheldig

Dahl mener praksisen i kommunen når det gjelder svar er blitt mye bedre. Om Lindanger sier Dahl at han har vært maksimalt uheldig.

— Han ønsker å få behandlet sin byggesøknad for seg, slik den opprinnelig ble fremlagt. Kommunen ønsker å se hele området i sammenheng. Så skjer det ikke noe med planene i en lang periode. Planprosesser er en tung materie, men det Lindanger har opplevd er helt urimelig.

Høyre hiver seg også på med kritikk av kommunen i Lindanger-saken.

— Kommunen bør ikke bruke mer enn åtte uker på å ferdigbehandle en byggesak, sier Høyres Christopher Brun.

Han sitter i komité for miljø og byutvikling og fremmer nå forslag om garantitid på byggesaker.

— Det er allerede en behandlingsgaranti for mindre byggesaker i plan- og bygningsloven på fire uker. For en som leverer en komplett ordinær byggesøknad, mener vi fristen bør være åtte uker, sier Brun.

Bergens Tidende har bedt om kommentar fra Tom Knudsen som er byråd for miljø og byutvikling. Han ønsker ikke å si noe før han har fått satt seg inn i saken.