I en e-post til Vegdirektoratet sendt fra Statens vegvesen region vest sin fremste ekspert på transportmodeller heter det:

«Trafikkmodellen viser trafikktall på banen i 2015 på 26.000, som ikke er mye mer enn det trafikkgrunnlaget som finnes i korridoren i dag.»

Korridoren er her et uttrykk for det området som naturlig sokner til bybanen.

Vegdirektoratet har også stilt spørsmål ved selve tallgrunnlaget for beregningene. Den konklusjonen deler ikke eksperten i Statens vegvesen:

«Meget bra samsvar mellom registrerte tall, overslagsberegnede tall og modellberegnede tall.»