Firmaet TWMA på Mongstad har hatt avvik etter forurensingsmyndighetenes inspeksjoner hvert av de siste tre årene.

I år får bedriften blant annet kritikk for lagring av såkalt slopvann på en ikke forskriftsmessig måte. Dette er vaskevann etter oljelagring, og inneholder derfor oljerester. Ved flere av tankene har det manglet sikkerhetsmur rundt tankene.

Noen av tankene har vært del av et forsøk for å behandle det oljeholdige vannet, andre for lagring.

Uten tillatelse

TWMA har avdelinger i flere land. Deres avdeling i Norge driver et mottaksanlegg for oljeholdig boreavfall fra offshoresektoren.

Dette er de andre avvikene forurensningstilsynet (SFT) har meldt om:

  • Mangler risikooversikt. Dette fikk TWMA også kritikk for sist. I tilbakemeldingen den gang sa selskapet at arbeidet var kommet i gang og snart skulle fullføres. Halvannet år etterpå, skriver SFT i sin inspeksjonsrapport, er arbeidet så vidt begynt.
  • Farlig avfall. Lagring av farlig avfall på et felles kjemikalielager på Mongstad-basen uten tillatelse.
  • Oljesalg. Salg av basisolje uten at produktet er deklarert. Også sikkerhetsmerkingen er mangelfull. Også i fjor fikk TWMA avvik på samme feltet, fordi de solgte oljen til bedrifter som ikke hadde tillatelse til å motta spillolje.
  • Utslipp til vann. Selskapet har ikke oversikt over utslipp av vaskevann til vann og luft, ifølge SFT.

Etter Vest Tank

Bedriften har også fått anmerkninger: Av avfallet de får inn, får de ikke fyldig nok informasjon om den kjemiske sammensetningen. De tar heller ikke stikkprøver.

Inspeksjonen er del av myndighetenes oppfølging etter Vest Tank-skandalen i Sløvåg, på den andre siden av fjorden for Mongstad.

Etter at to tanker ved anlegget i Sløvåg eksploderte, ble det klart at anlegget hadde lagret avfall uten tillatelse. Myndighetene innrømmet siden at de ikke hadde kontroll på hva Vest Tank faktisk foretok seg.

Vest Tank manglet blant annet helt grunnleggende brannvern på en hel tankgård med oljeavfall.

Les også: SFT refset sikkerheten ved tankanlegg

I fjor startet SFT tankkontrollene med å kontrollere fire tankanlegg i Hordaland. Et av dem var TWMA. Også da fikk de flere avvik.

– Vi ser svært alvorlig på de mangelfulle rutinene ved de fire anleggene. Vedlikehold og risikovurderinger er blant de viktigste tiltakene for å avgrense forurensing og ulykker, sa SFT-direktør Ellen Hambro den gang.

– Ser poenget

John-Kåre Krokene, daglig leder ved TWMA, sier han synes det er bra at SFT kontrollerer.

– Vi ser at det er rom for forbedringer, slik SFT peker på, sier Krokene.

– Hvorfor har dere avvik flere år på rad?

– Avvikene er ved flere ganger på ulike ting. Jeg vet ikke om det er spesielle grunner. Vi ønsker selvsagt ikke avvik.

Han sier at de vurderte slop-lagringen annerledes enn hva SFT gjorde, blant annet på grunn av at slopvannet besto nesten utelukkende av vann.

– Når vi har diskutert saken med SFT, ser vi deres poeng. Det er fortsatt kategorisert som farlig avfall, sier Krokene.

Krokene sier at de raskt skal få sjekket ut flere av avvikene. Som ved alle inspeksjoner, har TWMA fått varsel om tvangsmulkt om de påpekte manglene ikke blir fulgt opp.

Et av avvikene som ifølge Krokene skal raskt i mål, er bedriftens risikovurdering. Den finnes ikke i dag.

– Vi har rettet for lite oppmerksomhet mot den. Det har også sammenheng med manglende ressurser. Nå har vi fått en egen miljøleder, som har tatt opp igjen arbeidet, sier Krokene.