— Jeg trodde nesten ikke på det da jeg hørte det, og tenkte at det var for dumt, sier leder for Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Han synes det er «høyst besynderlig» at høringsmøtet om de fire ekspertrapportene, som ble lagt frem 1. februar, skal foregå uten at noen av representantene for utvalgene som skrev dem er til stede.

- Frykt for å bli avkledd

  • Dette forekommer meg mer og mer som et spill for galleriet fra olje- og energiminister Terje Riis-Johansens side, og er nærmest en parodi. Jeg tror at Olje- og energidepartementet (OED) ikke ønsker ekspertene der av frykt for å bli avkledd i full offentlighet, sier Haltbrekken.

Han peker på at rapportene undergraver flere av Statnetts og OED sine argumenter.

  • Riis-Johansen ønsker nå kun fokus på de 3,5 milliardene ekstra det vil koste for en sjøkabel, og ikke det som er de oppsiktsvekkende nyhetene fra utvalgene: Nemlig at forsyningssikkerheten ikke er så kritisk som han hevdet i fjor, sier Haltbrekken.

Ordfører i Ulvik, Mona Hellesnes (V), var ikke klar over at utvalgene ikke vil være representert.

  • Det virker litt underlig. Dette er jo et høringsmøte på de fire rapportene, og ikke OED sitt standpunkt, sier Hellesnes.

Hun synes det ville vært et bedre møte, dersom utvalgene hadde hatt mulighet til å kommentere innspillene fra kommunene.

  • Jeg har en fornemmelse av at dette er et forsøk fra OED på tilsynelatende å få til en prosess, slik at man i alle fall i ettertid skal kunne si at alle har hatt mulighet til å bli hørt, sier Hellesnes.

Både hun og flere ordførere Bergens Tidende har snakket med, reagerer på det de mener er for korte høringsfrister.

- Har avsluttet arbeidet

Bevar Hardanger as har sendt brev til OED, hvor de klager både på at utvalgene ikke er representert, og tidsfristene som er satt.

  • Det er provoserende å kalle inn til et slikt møte uten å ha fagkompetanse på plass. Vi reagerer veldig med tanke på hvor tilspisset saken har vært. Den har vært preget av slett forvaltning og mangel på politisk innsikt, og nå er vi på vei inn i en slik tilstand igjen, sier styreleder Klaus Rasmussen.
  • Vi får tre ukers høringsfrist på en prosess som har tatt seks år, og hvor OED brukte vel to år bare på klagebehandlingen, sier Rasmussen.

OED sier at alle som har ønsket å komme med innspill underveis i prosessen med rapportene, har hatt mulighet til det.

  • Utvalgene ble ferdig med sitt arbeid 1. februar. Det var grunnen til at utvalgene ikke var til stede på høringsmøtet.

— 31. august ble det offentliggjort at vi skulle sette ned fire uavhengige utvalg. De ble ferdig med sitt arbeid og leverte rapportene 1. februar. Det var grunnen til at utvalgene ikke var til stede på høringsmøtet, sier kommunikasjonsrådgiver Trude Borge Iversen i Olje- og energidepartementet.

Hun understreker også at det 31. august også ble kjent at det skulle være et høringsmøte 10. februar, og at alle som har ønsket det har hatt anledning til å komme med innspill underveis i prosessen med rapportene. Endelig frist for å komme med skriftlige innspill er 21. februar.