Kritikken kommer frem i en rapport fra Statens havarikommisjon for transport (SHT), som ble ferdigstilt denne uken.

Ulykken skjedde 14. november 2007. Et vogntog som kjørte inn på Brekke bru i Flåm fikk skrens i omtrent 80 kilometer i timen, og roterte mot venstre og over i motgående kjørefelt. To personbiler som kom i motsatt retning hadde ikke sjanse til å unngå kollisjon.

Ulykken skjedde klokken 13.50.

Én omkom, seks skadet

En 69 år gammel kvinne som var passasjer i den ene personbilen, omkom i ulykken. Sjåføren, hennes 70 år gamle ektemann, ble alvorlig skadet og fikk varige mén.

Føreren av vogntoget ble også alvorlig skadet, med brist i nakkevirvler.

Den tredje som ble alvorlig skadet var en mann i 40-årene i den andre personbilen. I den bilen satt også en kvinne og to barn, som kom fra ulykken med lettere skader.

Under de meteorologiske forholdene var broen underkjølt, og det ble dannet rimfrost lokalt på broen. Dette ga en tilsynelatende tørr, men likevel glatt veibane — noe som omtales som «svart is» i rapporten.

Sjekket ikke broen

«Svart is er krevende for trafikantene fordi det gir en særlig glatt veibane som er vanskelig å oppdage» skriver SHT, som konkluderer med at rimdannelsen på broen trolig begynte om ettermiddagen dagen før ulykken.

Broen var imidlertid ikke inspisert de to siste dagene før ulykken, og entreprenøren Mesta mente det ikke var behov for salting. Broen i Flåm var heller ikke definert som et kritisk punkt, selv om det var lokalt kjent at broen var utsatt for rimdannelse. SHT mener derfor at «rutiner ikke var tilstrekkelige».

Rapporten konkluderer også med at vegvesenets entreprenør Mesta må forbedre oppfølgingen av kritiske punkter på viktige veiruter, og ber Statens vegvesen om å etablere værstasjoner for steder som er spesielt utsatt for rim- og isdannelse, herunder Brekke bru i Flåm.

Varslet om glatt vei

Få dager etter ulykken ble det kjent at bilister hadde varslet om glatt vei på ulykkesbroen mange timer før ulykken. Ingen ville da svare på om meldingene faktisk ble fulgt opp - og veien strødd.

Statens havarikommisjon er kritiske til at meldinger fra trafikanter ikke ble videreformidlet, fordi de ikke ble «vurdert som særlig trafikkfarlig og tidskritisk». SHT mener at uventet glatt vei på en bro uten at det er nedbør, må bektraktes «som en klar indikasjon på isdannelse».

Havarikommisjonen ber derfor Statens vegvesen gjennomgå rutiner og opplæring for vaktoperatørene.

SHT mener også at vegvesenet ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til fall og kurve ved planlegging og utforming av broen over Flåmsdalen.

Les hele rapporten og se rekonstruksjon av ulykken her.