Ragnhild Helsengreen (15) ble funnet livløs i en leilighet i Solheimsviken lørdag 31. juli i år. Da var hun på rømmen fra Kasa Ungdomssenter på Flatøy.

Etter dødsfallet satte Fylkesmannen i Hordaland i gang undersøkelser, og konklusjonene er nå klare.

Kritikkverdig

Fylkesmannen mener at det er kritikkverdig at 15-åringen i perioder fikk anledning til å unndra seg omsorg. Fylkesmannen mener at institusjonen ikke klarte å «ramme inn» Ragnhild Helsengreen på en god måte.

I rapporten understreker Fylkesmannen at institusjonen hadde fått klare føringer fra barnevernstjenesten om hvilke behov jenten hadde. I tillegg var risikofaktorene godt kjent, ifølge Fylkesmannen.

Likevel slår Fylkesmannen fast at institusjonens rutiner var mangefulle i forhold til oppfølgingen av Ragnhild Helsengreen.

«Ragnhild Helsengreen hadde tidlegare vist at ho hadde behov for, og gjorde seg nytte av klare grenser og tydelege rammer i kvardagen. Kor grensene går for at tilsette kan bruke tvang eller maktbruk i omsorgsutøvinga, vil avhenge av situasjonen i det enkelte tilfelle. Dette er, slik Fylkesmannen vurderer det, problemstillingar vi må forvente at eit barnevernstiltak som Kasa ungdomssenter kan handtere», skriver Fylkesmannen i oversendelsesbrevet.

Brøt ikke loven

Fylkesmannen mener at barnevernsinstitusjonen kunne strammet inn rammene for Ragnhild Helsengreen, og likevel ivaretatt jentens rettigheter.

Selv om både institusjonen og Bufetat region vest får kritikk, kommer barnevernet i Bergen kommune lang bedre ut av rapporten.

Fylkesmannen i Hordaland slår fast at barnevernet i Bergen ikke har brutt loven.

Dette gjelder både i forbindelse med undersøkelser gjort i 2006 og den tiden jenten var under omsorg. Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten har satt inn nødvendige tiltak.

Fylkesmannen påpeker likevel at det ikke er grunnlag for å hevde at det var en årsakssammenheng mellom de kritikkverdige forholdene og dødsfallet.

Oppsøkte rusmiljøet

— Dette er en tragisk sak, og det var viktig å få en gjennomgang. Selv om vi ikke har begått lovbrudd vil vi nå gå grundig gjennom rapporten for å se om det er noe vi kan gjøre for å forbedre vår håndtering av slike saker, sier kommunaldirektør ved Byrådsavdeling for helse og inkludering, Finn Strand.

Ragnhild Helsengreen skal under rømningene flere ganger ha oppsøkt personer i rusmiljøet.

Politiet har tiltalt tre personer for å ha etterlatt 15-åringen i hjelpeløs tilstand.