Det var daværende bydelsstyreleder i Åsane som for en måned siden stoppet barnevernarbeidernes studietur til London. De ansatte får i stedet et dagsseminar i Jondal. Woldseth mente det var umulig å forsvare en slik pengebruk når bydelsstyret foretok smertefulle kutt blant annet innen barnevernet for å begrense underskuddet i bydelen.

Krisen ble verre

Den økonomiske situasjonen i kommunen er betydelig forverret siden den gang. Forrige uke foreslo finansbyråd Trond Tystad investerings— og tilsettingsstopp og bebudet nye kutt i bydelene. Samtidig ledet Strøm-Erichsen en delegasjon på fire til generalforsamlingen i Organisation of World Heritage Cities i Puebla i Mexico. De to siste årene har hun vært president i OWHC, en organisasjon av byer verden over med kulturminner som står på FN-organisasjonen UNESCO sin liste over kulturminner. På den ti dager lange turen hadde hun blant andre med seg sin politiske rådgiver Harald Schjelderup.

— Det er tydeligvis forskjell på folk. Barnevernsarbeiderne i vår bydel blir stoppet. Jeg reagerer på at det er mindre farlig å bruke penger på andres reiser, sier Frode Aase-Nilsen, tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen i Åsane bydel.

- Skjønner ikke de tør

— Jeg synes det er veldig merkelig at kommunen prioriterer sånne ting slik budsjettsituasjonen er. Byråd for finans kaller det økonomisk unntakstilstand og sender regningen til bydelene. Jeg skjønner ikke at de tør bruke pengene på slik reisevirksomhet, sier Frps gruppeleder, Liv Røssland.

— Bør ikke byrådslederen kunne reise på en internasjonal kongress der hun selv er avtroppende president?

— Jeg vil heller snu på det. Bør vi være med i en organisasjon som krever denne typen uttellinger fra kommunekassen? Det er derfor vi har vært veldig restriktiv på hva vi deltar på og er med i.

— Bør ikke Bergen være med i en slik organisasjon med tanke på hvilken verdi Bryggen har for Bergen?

— Bryggen utrolig viktig. Vi har et veldig ansvar for å ta vare på Bryggen. Men at slike delegasjonsreiser holder Bryggen i den stand den skal være i, stiller jeg et stort spørsmål ved.

Ingen kritikk fra Høyre

RVs Torstein Dahle er også skeptisk.

— I den situasjonen Bergen kommune er i nå, burde alle skjønne at å bruke 110.000 kroner på en slik reise er helt meningsløst. Det må være mulig å ivareta sine interesser på en rimeligere måte enn dette her.

SVs Ragnhild Hedemann mener kommunen bør delta, men stiller spørsmål ved antall deltakere. Høyres Martin Smith-Sivertsen finner ingen grunn til å kritisere pengebruken.

LANGTUR: Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen får kritikk etter Mexico-tur. Hun ledet en konferanse i en internasjonal organisasjon for byer med verdenskulturminner.
FOTO: HELEN KIERULF SVANE