Asphaug og de 70 andre beboerne i Møllendalsbakken 1 er opprørt over planene om at det gamle krematoriet på Møllendal skal bli byens nye storkrematorium.

— Da vi flyttet inn i oktober i en nyoppført boligblokk, var det i trygg forvissning om at det ikke skulle bli noe nytt krematorium her. Det vi fikk vite da, var at krematoriet på Møllendal skulle legges ned permanent og at det skulle oppføres nytt i Fyllingsdalen. Nå har det åpenbart blitt så mye protester i Fyllingsdalen at man må finne nye løsninger, og så er man tilbake til utbygging på Møllendal. Det kan vi overhodet ikke akseptere, sier han.

Tidvis i bruk

Krematoriet på Møllendal har vært ute av drift i halvannet år, men er nå tidvis i bruk igjen. Det merkes godt.

— Det har skjedd at røyken driver inn over terrassene og inn i leilighetene til folk, særlig i helgene. Jeg velger stort sett å holde meg borte da, sier Asphaug.

Han skjønner ikke tankegangen bak planene.

— Vi mener det er helt feil å legge et storkrematorium midt i et område som er tenkt som byens nye, grønne oase, med utbygging av studentboliger, kunsthøyskole og fritidsarealer. Vi som bor i Møllendalsbakken 1, ligger nærmest og blir mest berørt, men det finnes flere nye boligkomplekser i nærheten der folk også er sterkt imot planene, sier Asphaug.

- Overkjørt

Folk i området er mest opprørt over den manglende informasjonen de har fått i saken.

— I virkeligheten har vi ikke fått noen informasjon i det hele tatt. Avgjørelser er åpenbart blitt tatt uten at vi som blir mest berørt, overhodet blir tatt med på råd, eller i det hele tatt informert. Det kan vi ikke finne oss i, sier Asphaug.

Onsdag var representanter fra Kirkelig fellesråd innkalt for å redegjøre om fremdriften i prosjektet. Det ble et møte med stort fremmøte og høy temperatur. Mange ble satt inn i planene for første gang, og ble sjokkert over å oppdage at prosjektet var kommet så langt som det er. Flere ga uttrykk for at de følte seg overkjørt og var forberedt på å aksjonere for å stoppe planene.

Forurensingsfritt

Ove-Christian Fredriksen, økonomi- og eiendomssjef i Bergen kirkelige fellesråd (BKF), sier at prosessen med å rehabilitere Møllendal-krematoriet ikke kan reverseres.

— Arbeidet er allerede i gang, og ombyggingen skal være sluttført innen 2010. Det nye anlegget vil være bygget i tråd med nye renseforskrifter, og vil ikke forurense mer enn en vanlig bolig, sier han.

— Hvorfor ble planene i Fyllingsdalen skrinlagt?

— Fordi det ble for dyrt, men også på grunn av protestene i nabolaget. En lang klageprosess ville ha forsinket byggingen kraftig, og det ville ha skapt problemer. Dermed ble rehabilitering av Møllendal et godt alternativ. Der er det gravplass og et krematorium som har vært i drift i over hundre år, sier Fredriksen.

- Uhell

Han skjønner protestene fra folk i nabolaget, men forsikrer at krematoriet ikke skal bli til sjenanse, verken nå eller senere.

— Vi hadde et uhell med røykutslipp sist lørdag som vi forstår var sjenerende for de nærmeste naboene. Men dette skal ikke skje igjen, sier han.

Krematoriet på Møllendal skal foreløpig være i drift i bare noen måneder fremover, før det stenges ned og man begynner arbeidet med installering av nye ovner. Da vil alle kremasjoner bli foretatt på Solheim, inntil det nye krematoriet på Møllendal åpner i 2010.

Ørjan Deisz