I august i fjor skrev lagdommer Greve en erklæring til Helge Elvebakk. Erklæringen er dels bekreftelser på faktaopplysninger relatert til den såkalte Siren-saken, dels vurderinger av sider ved samme sak.

Siren Dagmar Knudsen ble drept og støpt inn i sokkelen i en benk i kjelleren i sitt eget gulv i 1984. Hennes ektemann ble fem år senere dømt for drapet.

Helge Elvebakk, som var gift med Sirens søster, forsøkte imidlertid i en årrekke å få politi og rettsvesen til å etterforske og straffe andre, navngitte personer for å ha medvirket.

— Krenket av Greve

Gulating lagmannsrett, med blant andre Hanne Sophie Greve som lagdommer, mente i 1993 at det var grunnlag for ny etterforskning. Disse sakene ble året etter henlagt som intet straffbart.

I erklæringen, skrevet 12 år etter henleggelsen, kommer Greve med nye vurderinger rundt Siren-drapet. Blant annet skriver hun at flere konklusjoner som ble trukket under etterforskningen var feilaktige.

Erklæringen har provosert den ene gjenlevende av dem Elvebakk mente medvirket. Hun mener den er insinuerende, og føler seg krenket av Greve, fremgår det av klagen til Tilsynsutvalget for dommere. I klagen skriver hennes advokat at det er oppsiktsvekkende at lagmannen engasjerer seg på Elvebakks side - til og med som lagdommer.

Greve har ikke brukt Gulatings brevark, men i brevhodet står det Lagmann foran navnet hennes. Adressen under er Gulating lagmannsrett.

- Bidrar til videre strid

Nå har et samlet Tilsynsutvalg funnet at erklæringen var uheldig.

— Greves vurderinger forsterker et inntrykk av at noe er galt i saken. Utvalget har forståelse for at klageren anser virkningen av innholdet som svært uheldig, skriver utvalget.

— Erklæringen er utvilsomt egnet til å bidra til videre strid og innholdet fungerer som et partsinnlegg, skriver utvalget.

Fire av fem medlemmer mener at Greve har brutt god dommerskikk.

— Utvalget legger spesielt vekt på at den fremstår som en dommererklæring fra en lagmann ved Gulating. Greve burde forstått at Elvebakk ville bruke den i alle saker han mente den kunne være nyttig. I erklæringen er det ikke bare gitt faktiske opplysninger, men også rene vurderinger/undringer, står det.

- Frustrerende

Hanne Sophie Greve reagerer på kritikken. - Jeg synes det er besynderlig at utvalget kritiserer meg for at jeg uttalte meg som dommer. Det er jo kun som dommer jeg har hatt befatning med denne saken, sier hun.

Greve forstår ikke hvorfor hun kritiseres for å ha kommet med vurderinger.

— Mine vurderinger her er svakere enn faktabeskrivelser. Jeg sier bare at jeg har undret meg over ting som har kommet opp, sier hun, og avviser at erklæringen er egnet til å bidra til videre strid.

— Jeg egger ikke til strid, men i en strid har jeg gitt opplysninger om ting jeg har oppdaget, sier hun.

— Det er frustrerende å få en slik kritikk. Men jeg har handlet i overensstemmende med en dommers grunnleggende ansvar for å bidra til rettssikkerhet, sier hun.

Greve peker også på at Tilsynsutvalget unnlot å innhente saksdokumenter i en sak hun mener er nært relatert til erklæringen. - Isteden ber de meg sende saksdokumenter til utvalget. Men de er det jo ikke jeg som har, sier Greve.