— Vi hører stadig på værmeldingene om storm ved Stad. Denne vinden skal vi nå få dra nytte av, sier Stig Svalheim.

Han er administrerende direktør i Vestavind Kraft AS, som vil bygge vindkraftverket Okla på Stad.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå gitt selskapet konsesjon for bygging og drift av inntil ni vindturbiner mellom Kyrnosa og Kjødsnosa i Selje kommune i Nordfjord.

Anlegget vil kunne forsyne 3150 husstander med strøm.

Skepsis hos Fylkesmannen

Fylkesmannen har imidlertid fremmet innsigelser mot vindkraftprosjektet.

Innsigelsene er blant annet knyttet til effekten vindkraftverket vil kunne få for fugl i området, skriver Vestavind i en pressemelding.

Det blir dermed opp til regjeringen å avgjøre om vindkraftverket blir en realitet.

Fornøyd ordfører

Ordfører Ottar Nygård i Selje kommune gleder seg over konsesjonen.

— Dette er en gladmelding. Planene innebærer investeringer på over 200 millioner kroner, og ringvirkningene fra utbygging og drift av anlegget er av stor verdi for kommunen, sier Nygård, ifølge pressemeldingen.

Planene om vindkraftverket ble lansert i 2004, og konsesjonssøknaden ble sendt i 2007.

- Bør være mulig å regne hjem

Det er nå gått nesten ti år siden planene om vindkraftverket førstble meldt. Konsesjonsbehandlingen har alene tatt seks år.

Den lange saksbehandlingen skyldes nok delvis at NVE harnedprioritert prosjektet i påvente av den planlagte kraftlinjen mellom Ørskogog Sogndal.

— De har sett at det ikke har vært mulig å få kraften på nett,fordi man har måttet vente på den store kraftlinjen, sier Svalheim i Vestavind.

- Mulig å regne hjem

Svalheim forteller til BT at det er en stor lettelse nårkonsesjonen endelig er på plass.

— Vi har målt vinden i mange år og sett at det er gode vindforholdher. I tillegg kan vi bruke eksisterende kai og nettinfrastruktur når vi skal bygge.

— Selv om det er lave kraft- og sertifikatpriser, bør dette væremulig å regne hjem. Det har også NVE lagt vekt på i konsesjonen.

Kan stå klar i 2016

Dersom den blå regjeringen gir tommel opp for prosjektet – og detskjer til sommeren – vil vindkraftverket ifølge Svalheim kunne være i drift i2016.

Dette sammenfaller med planlagt ferdigstillelse av den store kraftlinjenmellom Ørskog og Sogndal.