Det er klart etter gårsdagens møte i komité for finans og næring. Men hvor mye som skal betales tilbake, er mer usikkert.

Ikke sikre på tallet

For komitéen ønsker flere opplysninger om forskjellen mellom de utgiftene kommunene har hatt til vann og avløp og det bergenserne har betalt i gebyr. Til nå har det vært antatt at det er betalt 207 millioner kroner for mye, men flertallet i komitéen er ikke lenger sikre på det tallet.

Derfor ba RVs Torstein Dahle om at saken ble utsatt inntil byrådet hadde regnet på flere forhold.

Frp og Høyre beskyldte i komitémøtet kommunen for ulovlig å ha krevd for mye i gebyr, noe finansdirektør Per Knudsen på det mest bestemte avviste. Han mente kommunen hadde holdt seg til det statlige regelverket.

— Må betales tilbake

Torstein Dahle og helte til samme oppfatning som Knudsen, men mente uansett at det var godtgjort at kommunen hadde krevd for mye i gebyr.

— Og de pengene må betales tilbake.

Det går både SV, RV, Frp og Høyre inn for. Men det skjer neppe ved at hver enkelte innbygger får tilbake det som er betalt for mye i en engang. Det vil tappe bykassen for 200 millioner kroner, noe som vil ramme tjenestetilbudet. Trolig ligger det til rette for at pengene betales tilbake over flere år ved at vann- og avløpsgebyret reduseres noe.

Men det får vi først endelig beskjed om etter at bystyret har behandlet saken etter påske.