RAGNHILD HOV

— Slik det ser ut nå, vil eleven fra Hordnes, bli fraktet med rutebuss til og fra skolen, sier avdelingsleder Tor Grini til BT:

Litt mer kronglete er situasjonen for elevene fra Kismul. Dit er det umulig å kombinere skoleskyss med rutebuss.

— Men en skyssordning for de to småskoleelevene etter skoletid må vi få til uansett, sier Grini.

Men generelt ser det ut at det blir kommunene som må betale for andre Hordalands-elever som trenger skyss hjem etter skoletid.

— Vi kan ikke overlate småskolebarn til seg selv etter skoletid. Derfor blir det vi kommunene som kommer til å sitte igjen med ekstraregningen når fylkeskommunen nekter å betale skyssen, sier Aarskog.

Lederen i Samarbeidsrådet for Sunnhordland har engasjert seg i denne saken på vegne av alle Sunnhordlandskommunene.

Ordførerne i regionen protesterer heftig på at fylkeskommunen vil ta betaling for å sette opp egne skolebusser tilpasset de minste skolebarnas timeplan.

— Vi kan ikke sitte rolig å se på at kommunene blir pålagt utgiftsposter det ikke har vært meningen skulle belastes kommunens budsjetter, sier Aarskog.

Han er innstilt på å gå videre til Stortinget med saken.