Det er Loftås Utbygging AS som har fremsatt tilbudet. Med på kjøpet følger fem mål tomt.Loftås utbygging kjøpte hele gården til Koppen på tvangssalg for 350.000 kroner. Gården er på 184 mål. I taksten for gården fastsatte takstmann Halstein Leiren den tekniske verdiene til driftsbygning og våningshus til å være lik null.

Begge bygningene bærer sterkt preg av årelangt manglende vedlikehold. Eiendomsmegler1, som sto for salget på vegne av namsmannen i Nordhordland, anbefalte kjøpere å ta med seg bygningskyndige rådgivere i forbindelse med visning.

— Jeg synes tilbudet om å kjøpe tilbake fem mål av den 180 mål store tomten til 100.000 kroner er urimelig. Tatt i betraktning gårdens reelle verdi, mener jeg det er altfor mye. For den nye eieren har dette ingen verdi, sier advokaten til Koppen, Christian Grahl-Madsen.

Koppen har bydd 50.000 kroner for å kjøpe tilbake driftsbygningen. - Jeg synes Koppen burde fått overta dette nærmest vederlagsfritt.