— Dette er en skikkelig gladmelding som kommer til å bli mottatt med stor jubel, sier soknepresten i Fana, Per Barsnes, til Bergens Tidende.

I vel 40 år har frivillige kirkeforeninger og enkeltpersoner samlet inn penger til ny kirke i Ytrebygda. I alt er det kommet inn vel to millioner kroner til prosjektet, som endelig ser ut til å bli realisert på en tomt like ved rundkjøringen i Blomsterdalen.

Finansbyråd Hans Edvard Seim sier til BT at byrådet foreslår å bevilge i alt 21 millioner kroner til den nye kirken i den hurtigvoksende bydelen når bybudsjettet legges frem mandag. Politikerne blar opp de tre første millioner kronene i 2007. Deretter følger nye bevilgninger på fem millioner kroner hvert år frem til 2010.

— Vi har ingen planer om å dele Fana menighet, men ønsker å bygge en moderne bydelskirke for de vel 10.000 menneskene som bor i nærområdet. Dermed får vi to kirker i Fana menighet - den gamle middelalderkirken og en helt moderne arbeidskirke. Sistnevnte vil være åpen og i bruk på alle ukens syv dager, sier Barsnes.

Han legger til at bydelskirken blir mindre og enklere enn en ordinær soknekirke. Barsnes ønsker at den bygges slik at den lett kan utvides en gang i fremtiden.

Soknepresten regner med at forprosjekteringen av kirken kan starte allerede neste år, og han håper kirken kan vigsles i 2010. Det er også meningen at kirken kan fungere som et bydelshus med plass for andre aktiviteter enn de rent kirkelige.