Da Leiv Marsteinstredet søkte på en fast undervisningsstilling ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB) i fjor, fikk en kvinne jobben i stedet for ham.

Det var i strid med loven, har Likestillings— og diskrimineringsombudet (LDO) konkludert med.

Behandles i morgen

I morgen skal Marsteinstredets sak opp i fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB.

Rektor ved UiB sa like etter at LDOs avgjørelse kom i høst, at Marsteinstredet skulle få fast stilling.

— Som rektor har sagt, tar vi vedtaket til etteretning og ønsker å tilby ham en stilling, sier dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Knut Helland.

Det er den formelle avtalen fakultetsstyret skal behandle i morgen. Utover det vil ikke dekanen kommentere saken.

- Setter pris på tilbudet

Leiv Marsteinstredet har for tiden fast jobb ved Universitetet i Oslo, og har flyttet dit med familien sin. Etter det BT kjenner til, vil avtalen derfor gå ut på at han får en 20 prosents stilling ved Universitetet i Bergen de første tre årene, slik at han slipper å flytte. Etter tre år går stillingen over til å bli en full stilling.

— Jeg setter pris på å få et tilbud fra fakultetet, men har ikke formelt takket ja siden ikke har fått et formelt tilbud, sier Marsteinstredet.

Han ble av sakkyndige vurdert som best til jobben han i utgangspunktet søkte på, mens den kvinnelige kollegaen som fikk jobben, ble vurdert som nest best. Den sakkyndig komiteen anbefalte at moderat kjønnskvotering ikke burde brukes. Når to søkere har lik eller tilnærmet lik kompetanse kan moderat kjønnskvotering kan tas i bruk

Fikk medhold

Den daværende instituttlederen innstilte på at moderat kjønnskvotering skulle anvendes, og fakultetsstyret besluttet enstemmig at den kvinnelige søkeren skulle få jobben.

Marsteinstredet klaget saken inn for LDO, som i november kom frem til at UiB handlet i strid med likestillingsloven.