Fristen for å leggja ut pensumlistene til dei ulike faga på UiB er sett til 1. juni. Den 15. juli var berre 49 prosent av alle pensumlistene lagt ut.

— Det er synd Universitetet ikkje klarer å halda fristen dei sjølv har sett. Vi har tatt dette opp med Studieadministrativ-avdeling, seier leiar for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Bjørn Kristian Danbolt.

Han meiner det er særs uheldig, fordi det er mange studentar som likar å planleggja semesteret tidleg.

— Dette er noko den nye universitetsleiinga bør gripa tak i, slik at vi ikkje opplever det same neste år, seier han.

Halvparten ikkje klar

Danbolt seier dette òg kan føre til at Studia ikkje har bøkene til semesterstart, og at studentar difor ikkje får tak i bøkene dei skal ha før ute i studieåret. Dette går såleis ut over studentane si lesetid.

Livar Bergheim i studentutvalet til realistane har laga ei detaljert oversikt over i kva fag pensumlistene som er lagt ut. Oversikta vert oppdatert ein gong i døgnet. Den 15. juli var berre 49 prosent av pensumlistene klare.

— Det er stor skilnad på fakulteta og kor mange pensumlister kvart fakultet har. Og dei ulike fakulteta har nok ulik tradisjon og kultur her. På Juridisk fakultet er no 79 prosent av pensumlistene klare, medan det på Medisinsk-odontologisk fakultet berre er 27 prosent av listene som er lagt ut, seier Bergheim.

Her er oversikten over alle pensumlister som er lagt ut på UiB.

- Skal skjerpa oss

Den 17. juni sendte universitetsleiinga ut ei påminning om fristen til dei ulike fakulteta. Dei bad om at dette blei følgt opp med ein gong av fakulteta. Dei fekk klar melding om å senda brevet vidare til alle institutta og einingar som har ansvar for pensumlister. No ein månad seinare er framleis berre halvparten av pensumlistene på plass.

— Her er det ikkje tvil om at vi må skjerpa oss, pensumlistene skal vera på nett til fristen, seier visedekan for utdanning ved Medisinsk Odontologisk fakultet, Arne Tjølsen.

UAKSPTABELT : - Dette burde vera ei relativ enkel sak for emneansvarlege å få dette til, dersom det ikkje har vore store endringar i pensumet frå sist semester, seier Kuvvet Atakan. Han er heilt einig med studentane.
Arkiv

— Pensumlistene er det den einskilde fagansvarlege sitt ansvar å ha gjera klar. Og vi har heile 150 fagansvarlege hos oss, det kan forklara litt. Men her har vi likevel klart ein jobb å gjera etter ferien. Vi må òg få ein del lærarane til å skjønna nytten av å leggja pensumlistene ut på nettet.

- Trur du dette lagar problem for studentane?

— Dei fleste hos oss har faste opplegg. Studentane kikkar nok på pensumet frå året før. Og Studia er mindre viktig no, fordi så mange av studentane kjøper bøkene på nettet, seier Tjølsen.

- Ikkje akseptabelt

— Studentane har dette opp med oss, og eg er heilt einig med dei. Det er ikkje akseptabelt at pensumlistene ikkje vert lagt inn innanfor fristen, seier viserektor for utdanning ved UiB, Kuvvet Atakan.

- Kva har du tenkt å gjera med det?

— Vi har sendt ut rundskriv og påminningar, utan at det har hjelp noko særleg. Ansvaret ligg hos den einskilde emneansvarlege, No må vi setja strengare krav til den einskilde om at dei følgjer opp. Dette burde vera ei relativ enkel sak for emneansvarlege å få dette til, dersom det ikkje har vore store endringar i pensumet frå sist semester, seier Atakan.