1000 utanlandske marinefolk er venta til Bergen laurdag 12. april. Sjøforsvaret skal feire 200-årsjubileum med stor fest på Vågen. Marinesjefar og toppadmiralar frå heile verda er invitert til festmiddag i Håkonshallen, før ein stor festkonsert i Grieghallen på kvelden.

Blant dei inviterte æresgjestane var sjefen for den russiske marinen, admiral Viktor Chirkov. Men Chirkov og kona hans må avbestille flybilletten til Bergen.

Årsaka er Russlands annektering av Krim-halvøya.

Avlyser fleire besøk

— Vi hadde fått signal om Chirkov ville kome. Men invitasjonen er nå trekt attende, seier orlogskaptein Bill Ludvigsen, prosjektleiar for jubileet.

«Norge har [...] informert russiske myndigheter om at vi innstiller alle planlagte militære samarbeidsaktiviteter mellom Norge og Russland til utgangen av mai 2014», skriv Forsvarsdepartementet i ei pressemelding tysdag.

Jubileumsfesten i Bergen er eitt av arrangementa der Noreg stengjer Russland ute.

Også eit planlagt besøk med den russiske forsvarsministeren i april, eit flåtebesøk i Oslo i mai og norsk deltaking i flåteøvinga Northern Eagle er avlyst.

12 marinefarty

Marinesjefar frå 30 ulike land er invitert til sjøforsvarsjubileet i Bergen. Både dei svenske, finske, danske og tyske marinesjefane har sagt at dei kjem.

Også USA, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Tyrkia, Polen og dei baltiske landa vil vere representert med offiserar på høgt nivå. 12 utanlandske marinefarty er venta inn til Bergen, saman med ei rekkje norske skip.

— Bergensarane kjem til å merke at vi er i byen denne dagen. Det blir ein stor fest, seier orlogskaptein Ludvigsen.

FEST: Marinesjefar frå 30 ulike land er invitert til sjøforsvarsjubileet i Håkonshallen i Bergen. ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH