Avdøde sine søsken og deira arvingar er tilkjent arven etter mannen.

Den 27 år gamle kvinna er fødd etter at mora hadde innleidd eit forhold til ein annan mann enn ektemannen i utlandet. I skilsmålspapira til avdøde og 27-åringen si mor er det ikkje registrert born.

Rettsmedisinsk institutt slo dessutan fast etter ein DNA-analyse i 2000 at kvinna svært usannsynleg er i slekt med den avdøde mannen sine søsken.