MARIANNE RØISELAND

Hordaland Fylkestrygdekontor liker ikke at Vibeke jobber i en 46 prosents stilling og mottar trygd for resten. De forlanger at Vibeke følger deres attføringsopplegg for å komme tilbake i arbeidslivet.

Trygdekontoret mener at Vibeke muligens kan oppnå en høyere stillingsprosent hvis hun lærer seg et annet yrke.

4. april kom sjokkmeldingen om at trygden var stoppet, med virkning fra 1. april.

— Jeg trodde nesten det var en forsinket aprilspøk, sier Vibeke.

Jobb med glede En bilulykke for to år siden gjorde Vibeke lam fra livet og ned. Legen hennes ved Haukeland sykehus konkluderer med at ulykken gjorde henne minst 50 prosent arbeidsufør.

Hard trening og stor viljestyrke førte Vibeke tilbake til jobben som gymlærer ved Danielsens videregående skole. Hele dette skoleåret har hun undervist fem klasser i gymnastikk.

— Jeg trives i jobben. Det er dette jeg har lyst til å jobbe med nå, sier Vibeke.

Hun synes det er leit hvis trygdemyndighetene skal presse henne over i en annen jobb, bare for å få henne opp i tre-fire prosent høyere stilling.

Dessuten synes hun funksjonshemmede må få velge et yrke som de ønsker seg, og ikke bare plasseres i den jobben trygdemyndighetene finner for godt.

Frykter sykemeldinger Hvis hun skal øke sin stillingsprosent på skolen, må hun undervise én klasse til, men da blir stillingen ti prosent høyere. Det er mer enn hun kan makte. Smertene hun stadig plages av øker med stress. Hun frykter for slitasje og sykemeldinger hvis hun jobber for mye.

I dette skoleåret har ikke Vibeke vært syk en eneste dag.

Fra trygdekontoret i Bergen sentrum har Vibeke hele tiden fått støtte for ønsket om å fortsette i sin gamle jobb. Det er Hordaland fylkestrygdekontor som har overprøvd beslutningen fra det lokale kontoret.

- Attføring bør utprøves Fylkestrygdekontorets overlege har i en erklæring slått fast at jobb som kroppsøvingslærer neppe er optimalt for en som sitter i rullestol. Legen mener skaden tilsier at attføring bør utprøves før noen uførepensjon innvilges. Legen har aldri snakket med Vibeke. Heller ikke med hennes arbeidsgiver.

Ingen på fylkestrygdekontoret har noen gang tatt en telefon til Vibeke. Men de har tatt fra henne halve inntekten.

— Du føler deg så fullstendig overkjørt når du ikke blir behandlet som et selvstendig menneske, sier Vibeke.

Det var tøft å lese at jobben som gymlærer ikke passet henne.

— Jeg har ikke mistet kunnskapen min, selv om jeg har mistet følelsen i beina, sier Vibeke oppgitt. Les også: Trygdekontoret: - Følger bare reglene