NHO Reiseliv Vest-Norge søkte på vegne av sine medlemsbedrifter om utvidet skjenketid til kl. 0300 under festivalen Humorfest. Festivalen foregår fra 22. til 26. april, og ble arrangert første gang i fjor.

— Ikke byomfattende

I søknaden til byrådet i Bergen kommune viser de til kommunale skjenkeregler hvor det åpnes opp for å søke om utvidet skjenketid under byomfattende arrangementer.

«Bergen Humorfest arrangeres for andre gang i 2014 og er en festival for hele byen,» står det i søknaden.

Byrådet er imidlertid ikke enig i at Humorfest er et byomfattende arrangement.

«Dette er mer en festival som noen skjenkesteder har gått sammen om å arrangere, i motsetning til det retningslinjene betrakter som byomfattende arrangementer, eksempelvis Hansadagene når de arrangeres i Bergen.» skriver byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Avslås

Søknaden er vurdert av fagetaten, som mener den bør avslås. Det gjør også byrådet. De skriver imidlertid at de ikke vil ha noe imot at Logen og Litteraturhuset, hvor mange av arrangementene skal holdes, får utvidet skjenketid.

«Dersom disse søker om tillatelse til utvidet skjenketid, forutsetter byrådet at kommunaldirektøren benytter sin fullmakt til å avgjøre saken,» skriver byrådet.