— Ordningen er ekstremt uforutsigbar. Noe må gjøres, og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) bør erkjenne at det er et problem at norske studenter har så store vansker med å få den autorisasjonen de trenger for å bli leger, sier medisinstudent ved Universitetet i Bergen, Stine T. Birkeland.

Hun var en av de 49 uheldige, av totalt 70 søkere, fra Universitetet i Bergen som ikke fikk tildelt turnusplass. Situasjonen er ikke noe bedre hos norske legestudenter generelt. Av de totalt 963 søkerne må nesten to tredjedeler belage seg på å ikke få turnusplass.

Bakgrunnen for den overfylte kvoten er at ikke-norske statsborgere og utenlandske studenter kan søke på de samme plassene som de norske studentene. Samtidig er antall turnusplasser basert ut ifra behovet fra de norske utdanningsinstitusjonene.

Språkproblemer

  • Norge er med i EØS-avtalen og det fører til at utenlandske studenter kan ta våre plasser, selv om de nødvendigvis ikke kan norsk. Vi som faktisk trenger turnus for å bli godkjente leger blir stående i kø, sier Marit Hommedal Thune og referer til at mange utenlandske utdanninger ikke krever turnus for å bli godkjent lege. Av de 200 søkerne med best plassering hadde 98 av disse utenlandske aner. Og selv om SAFH nå krever at studentene må dokumentere språkkunnskaper før turnusstart, vil det ennå gå en tid før forbedring spores.

— Dessverre vil vi ikke se noen effekt av dette før om et år, sier Haugum og sikter til problematikken om at mange utenlandske studenter årlig må trekke seg fra turnusplassen sin på bakgrunn av for dårlige norsk kunnskaper, sier direktør i SAFH, Per Haugum.

Garantert turnusplass

Marit Holsvik står som nummer 884 i køen, og har nærmest ikke-eksisterende sjanser for å få turnus til ønsket tid. Selv om hun er garantert turnusplass ved neste trekning frykter hun at det ikke lar seg gjøre for alle. - Det er et problem når antall søkere som ikke har fått turnusplass overstiger antall plasser totalt, sier Holsvik og referer til de 633 som foreløpig står uten plass.

SAFH på sin side viser til regelverket de forholder seg til. Turnus er i dag er definert som jobb, atskilt fra utdannelsen. Dette fører til at mange studenter og leger fra andre land plutselig får adgang til norske turnusplasser.

— Vi kan ikke diskriminere noen, og vi tar imot enhver utdannet lege til turnustjeneste. Samtidig er vi nødt til å forvalte regelverket slik det faktisk er, og jeg kan garantere ingen kommer til og vente lenger enn seks måneder på turnusplass, sier Haugum.