• Barnevernet sier det ville være bra for barna å ha kontakt med sin far, men politiet nekter ham å treffe dem, sier forsvarer Frode Skogvold.

Advokaten er forsvarer for Dungs ektemann og synes det er rart at 32-åringen ikke får treffe sine barn.

— Egentlig ville han ligge lavt, og ikke uroe barna i en dramatisk tid der de er kommet i beredskapshjem. Men i en samtale jeg hadde med barnevernstjenesten på Laksevåg, ga de klart uttrykk for at det ville være positivt for barna å ha kontakt med sin far, sier Skogvold.

- Interessert i å treffe dem

Advokaten opplevde barnevernet som pågangsdriver for å få i stand en besøksordning, og diskuterte dette med den fengslede faren.

— Når han hørte dette, var han selvfølgelig veldig interessert i å treffe barna, og vi ga beskjed om dette til barnevernet i forrige uke. Neste dag fikk vi imidlertid tilbakemelding om at politiet hadde sagt at han ikke fikk møte dem, sier Skogvold.

Han har ennå ikke fått noen forklaring på hvorfor politiet mener at det ikke skal være kontakt mellom de to små barna og deres far.

— Fengselet har velegnede lokaler for slike besøk, og det er vel ikke akkurat slik at det er bevisforspillelsesfare overfor to barn på tre måneder og halvannet år, sier Skogvold.

Vet ikke hvem som sa nei

Ektemannen er av flere beskrevet som en god far for de to små barna, en som har tatt stort ansvar for stellet og omsorgen rundt dem.

— Det at han ikke får treffe dem når barnevernet sier at det ville være bra for barna, blir en ekstra psykisk belastning for ham, sier Skogvold.

Politiet bekrefter at de har motsatt seg kontakt mellom faren og barna. Konflikten var også et tema under siste fengslingsmøte, men dommeren kunne ikke ta stilling til hvor vidt 32-åringen skulle få se sine barn.

— Jeg har hørt dette med at han ikke får se barna, men jeg vet ikke hvem i politiet som har nektet ham det. Eller hvorfor. Dette må jeg prøve å nøste opp i, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Barnas verge, advokat Egil Jordan, har ikke mottatt noen henvendelse fra barnas far om at han ønsker kontakt med sine barn. Han har heller ikke hørt at politiet nekter ham kontakt.

— Dersom noen skulle hevde at det er mot barnas interesse å treffe sin far, er det min jobb som setteverge å vurdere dette. Men jeg er foreløpig ikke kjent med slike motstridende interesser, sier Jordan.

Vil ta seg av barna

Barna har foreløpig ikke truffet noen av familiemedlemmene fra Krabbedalen etter at de ble drapssiktet, men Dungs foreldre og tante har truffet dem én gang.

Etter dette møtet sa tanten, Thuy Tran, at det var en lettelse å se at barna var blide og så ut til å ha det veldig godt.

Dungs mor har et sterkt ønske om å følge opp sine barnebarn etter datterens forsvinning.

— Dersom det er slik at familien har gjort noe kriminelt med Dung, ønsker jeg å søke oppholdstillatelse for å ta meg av barnebarna. Jeg føler et veldig sterkt bånd til dem, sier Nguyen Thi Thu Huong.

Hun er kommet til Norge på ordinært turistvisum, men har et håp om at politiet kan hjelpe henne med å få forlenget oppholdet dersom det tar mer enn tre måneder å finne ut hva som har skjedd med Dung.

PRIVAT