Stadig flere hordalendinger har satt opp et klistremerke med teksten «Nei takk til uadressert post» på postkassen. I tillegg til Postens egne merker, har mange benyttet seg av klistremerkene som Naturvernforbundet sendte til alle husstander i bergensområdet i juni.

Nå vil forbundet lage en rapport til Barne— og familiedepartementet og Hordaland fylkeskommune, men klarer ikke å dokumentere miljøgevinstene av aksjonen. Årsaken er at Posten ikke vil gi fra seg tallene over hvor mange hordalendinger som reserverer seg mot reklamen.

— Det er påfallende at dette skjer etter at vi har gjennomført en slik aksjon. Tidligere har vi ikke hatt problemer med å få ut slike tall, sier leder i Naturvernforbundet Hordaland, Tom Sverre Tomren.

- Konkurransehensyn

— Det stemmer at vi har endret rutinene våre i år. Nå gir vi bare fra oss kvartalsvise tall for hvor mange som reserverer seg mot uadressert post for hele landet totalt, bekrefter Kjetil Aarseth, som er informasjonssjef i kommunikasjonsdivisjonen i Posten Norge AS. Han hevder de nye rutinene først og fremst har praktiske årsaker, men innrømmer at også konkurransemessige hensyn spiller en rolle.

— Dette er det Brønnøysundregistrene krever, og vi ser ingen grunn til å gi ut mer informasjon enn vi har plikt til.

Posten får betalt ut fra hvor mange husstander reklamen når ut til. Jo flere som reserverer seg mot reklamen, jo mindre penger tjener Posten.

Bekrefter effekt

— Det er klart at det ligger økonomi i dette. Vi er en av flere tilbydere på markedet for postreklame. Men vi er opptatt av at vi har korrekte tall for hvor mange husstander som mottar reklamen, sier Heidi Tofterå Slettemoen. Hun er informasjonssjef for Posten på Vestlandet, men kan heller ikke hjelpe Naturvernforbundet.

— Dersom vi for eksempel får et krav fra departementet, må vi selvsagt se hva vi kan gjøre, men i utgangspunktet er ikke dette informasjon som vi gir fra oss. Jeg kan imidlertid bekrefte at vi har merket en effekt av aksjonen, sier Slettemoen.

12 prosent på landsbasis

1. juli hadde 237.141 husstander reservert seg mot postreklame, ifølge Postens egne tall. Det utgjør 12,3 prosent av alle landets husstander. De neste tallene kommer i oktober, også da kun som totaltall fra hele landet. Generelt er andelen høyere i byer enn i distriktet, men hvor mye høyere får vi altså ikke vite.