• Skyss er Hordaland fylkeskommunes selskap som skal administrere alle kollektivruter i Hordaland. Alle busser skal etter hvert kjøres som Skyss-busser.
  • Det er firma som Tide og Concordia som står for selve busskjøringen, på oppdrag fra Skyss. De blir tildelt rutepakker ved anbud.
  • Bare Bergen, Os, Askøy, Sotra og Øygarden har ennå ikke blitt overtatt av Skyss-bussene. De kommer til Bergen sør og Os i mai neste år.