– Vi får ikke noe sikkert svar før i morgen, men vi har en klar oppfatning av hvem personen er. Vi arbeider med å varsle de pårørende i en konkret sak, sier fungerende Askøy-lensmann Helge Stave.

Politiet tror levningene stammer fra en kvinne. Men som BT skrev lørdag, knyttes ikke funnet til verken Dung Tran Larsen eller Trine Frantzen.

Det var turgåere som fant beinrester og klær ved Askevatnet i nærheten av Åsebø i 16.30-tiden fredag. Politiets kriminalteknikere har gjort undersøkelser på stedet. Levningene blir undersøkt på Gades institutt.

Savnet-saken er over ti år gammel. Politiet har ingen grunn til å tro at dødsfallet skyldes noe kriminelt.

– Etterforskningen den gang gav ingen holdepunkter for at det hadde skjedd en kriminell handling, og det er fremdeles ingenting som tyder på det, sier Stave.

Christian Lura