• Det er ikke aktuelt å stenge den åpne avdelingen ved Bergen fengsel, sier justisminister Hanne Harlem til Bergens Tidende.

BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt .no

— Kriminalomsorgen har stramme budsjetter, men de har fått en liten påplussing i forhold til i fjor. Og arbeidet med å fordele pengene mellom de seks kriminalomsorgsregionene er ennå ikke ferdig, påpeker justisminister Harlem, som er på besøk i Bergen i går og i dag.

Trenger 5 millioner Bergens Tidende skrev søndag at Kriminalomsorgen Region Vest kommer til å stenge den åpne avdeling D ved Bergen fengsel fra 1. april. Denne viktige avdelingen har 32 plasser - det utgjør 30 prosent av kapasiteten innen frigang i Norge. Kriminalomsorgen Region Vest trenger fem millioner til for å opprettholde aktiviteten på fjorårets nivå, sier regiondirektør Per Sigurd Våge.

Soningskøer Justisministeren har fått skarpe reaksjoner fra både Ringerike og Bergen på grunn av for små bevilgninger i 2001. Hun holder døren på gløtt for at det kan bli aktuelt å omfordele ressursene noe regionene imellom.

— Vi har soningskø og i en slik situasjon er det ikke aktuelt å stenge fengselsavdelinger. Det skal i hvert fall ikke skje uten at absolutt alle alternativer er vurdert - og i så fall er det jeg personlig som vil beslutte en eventuell stengning. Men et slikt tiltak sitter svært langt inne, sier justisministeren.

Hun påpeker at det i år er åpnet fengselsavdelinger i både Oslo og i Stavanger. Dette kan redusere soningskøen - men det betinger at ikke andre fengselsavdelinger stenger.

Ønsker ikke nedprioritering - Ansatte i kriminalomsorgen har en følelse av at deres del av justissektoren bevisst blir nedprioritert?

— Det er feil. Sektoren har ikke fått den økningen i midler som politiet har fått, og slik sett kan det være forståelig dersom de føler at de sakker akterut. Men kriminalomsorgen er et viktig felt, og det er ikke på noen måte riktig at området bevisst blir nedprioritert, sier Harlem.

— Kan de da regne med å få tilført mer penger?

— Det vil jeg ikke si noe om nå. Vi skal nå gå gjennom en prosess med de seks kriminalomsorgsregionene, sier justisminister Hanne Harlem til Bergens Tidende.