Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) har inntatt Hansas tidligere bryggerilokaler. I det gamle tapperiet er det innredet kro. Selv om den har fått navnet Bryggeriet, kan det bli en tørr opplevelse for studentene å besøke dette stedet. De må nøye seg med å drikke saft og vann eller brus når de har sine studenttreff.

— I april søkte vi om å få innvilget vanlig skjenkeløyve inntil tre ganger i måneder. Søknaden ble avslått, sier en nedslått Per Knut Gjersvik, leder for studentsamfunnet ved skolen.

«Urimelig»

Han synes avslaget er urimelig, og viser til at andre studentsamfunn i Bergen får servere øl. Kroen sto nylig ferdig innredet. På dagtid skal studentene få kjøpt enkle måltider. To-tre kvelder i måneden var det meningen å holde sosiale sammenkomster for studentene og deres venner i krolokalet, som også er utstyrt med scene.

Bergenhus bydelsstyre har mot to stemmer vedtatt å fraråde at Bryggeriet får skjenkerett.

Utenfor bompengeringen

— I avslaget er det pekt på at vi hører hjemme i et boligområde, og at vi ligger utenfor bompengeringen, sier Per Knut Gjersvik.

— Jeg vil si at det like mye er et indistrimiljø i omgivelsene våre, men dette med bompengeringen virker mest urimelig, mener lederen i studentersamfunnet.

De gamle Hansa-lokalene ligger bare noen få hundre meter på feil side av bompengeringen.

I tråd med bystyrevedtak

— Henvisningen til beliggenheten utenfor bompengeringen er i tråd med et vedtak flertallet i bystyret har gjort. For perioden 1999-2003 er det besluttet at koalisjonspartiene skal forsøke å holde skjenkestedene i sentrum, altså innenfor bompengeringen, opplyser bydelsleder Tore Lervik (Ap).

Han kan ikke huske detaljer fra den konkrete skjenkesaken i det gamle Hansa-tapperiet, men antar at bydelsvedtaket er fattet i tråd med intensjonene til bystyreflertallet.

Reuters/Scanpix

Følg saken i TVHordalands nyhetssendinger torsdag 3. oktober!

TØRKE: Krosjef Karl Inge Halleraker får ikke selge øl til gjestene.
Foto: Ørjan Deisz