Tidligere torghandler Viktor Kriznjak anla søksmål mot Bergen kommune, men har «tapt saken fullstendig», som det står i dommen fra Bergen tingrett.

I stedet må han betale kommunens saksomkostninger på 64.500 kroner.

Kriznjak mente seg utsatt for usaklig forskjellsbehandling etter at han ikke fikk fornyet leiekontrakten. Han skrev i søksmålet at kommunen hadde brutt Den europeiske menneskerettskommisjonen «og grunnleggende menneskerettigheter».

Bergen tingrett er ikke enig, og skriver at «det kan under enhver omstendighet ikke anses som en menneskerett å drive handelsvirksomhet fra Torget». Ifølge dommen har Kriznjak misligholdt sine leieforpliktelser og solgt varer han ikke hadde lov til. I tillegg har atferden hans vært til sjenanse for andre på Torget.

Les også: Kastet ut av politiet

«I motsetning til andre torghandlere hadde Kriznjak helt siden 2003 fått gjentatte advarsler [...]» Vinteren 2008 drev han «salgsvirksomhet fra Torget uten leieavtale», og han opptrådte «høylytt og forstyrrende, ved at han skjelte ut og truet andre torghandlere i kunders påhør», som det står i dommen. Det legges også til at han tok andre torghandleres faste plasser og unnlot å overholde åpningstidene.

Retten mener derfor at det ikke var urimelig av kommunen å ikke inngå leieavtale med ham.