— Problem kan oppstå dersom han går tilbake i samme jobb og møter sin tidligere arbeidsgiver i en forhandlingssituasjon, sier Bernt.

Han mener det er opp til kommunen å vurdere om det er forsvarlig at den ansatte går tilbake til den andre siden av bordet etter å ha vært leverandør av tjenester til kommunen. Det finnes ikke noen rettsregler om dette, utover reglene om inhabilitet i enkeltsaker.

Han mener at det neppe er behov for generelle karantenebestemmelser som å avskjære en kommunalt ansatt fra å gå i privat tjeneste på samme område som hun eller han har arbeidet med.

— Vedkommende har en faglig fordel fordi han vet hva kommunen trenger, men dette kan jo være en fordel også for kommunen, sier Bernt.

Gjelsviks nærmeste sjef, seksjonssjef Jan-Petter Stoutland i byrådsavdeling for helse og omsorg, sier at Gjelsvik ikke vil gå tilbake til sin gamle jobb, nettopp for å unngå habilitetsproblemer.

— Vi vurderte at han ikke var inhabil da han søkte permisjon. Vi legger til grunn at han ikke skal jobbe innen dette feltet når han kommer tilbake til kommunen, i alle fall ikke opp mot leverandørene, sier Stoutland.

Så lenge Gjelsvik ikke har gjort arbeid for Multi Transporten før 1. januar i år, da permisjonen begynte, ser Stoutland ikke noe problem.

— Kontrakten mellom kommunen og Multi Transporten var allerede inngått da han begynte for dem, og jeg kan ikke se at firmaet skal ha blitt tilgodesett på noen måte, sier Stoutland.